[B1] Almanca B1 Kelime Listesi

B1 seviye konu

ahmetyusufc

Kurucu
Moderatör
Vip Üye
Çalışkan
Kursiyer
4 Ocak 2023
521
1
7,703
93
Almanca B1 Kelime Listesi
(Türkçe Anlamları ve Artikelleri ile Birlikte)
Almanca B1 kelimeleri Türkçe anlamları ile birlikte sizler için listeledik. Bu bölümde olabildiğince A1 ve A2 kelimelerine göre eleme yapılmştır. Her kelime ile ilgili örnek cümlelerinizi cevap olarak ekleyebilir zihninizdeki bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Hem öğrenip hem öğretmek için konu altında yapacağınız yorum ve paylaşımlar oldukça önemlidir. Almanca kelime listemiz sizlerin örnek cümleleri ile birlikte cümlelerde eklenerek geliştirilmesi planlanmaktadır.

ArtikelDeutschTürkisch
abbrennentamamen yanmak, kül olmak
abnehmenkilo vermek, azaltmak
abratentavsiye etmek
dieAbsichtniyet
abwartenbeklemek
derAffemaymun
allerletztenenson
angeblichsözde, sözümona, güya
angeborenseindoğuştan
dieAngstkorku
ängstlichkorkak
ängstlicherdaha korkak
anhänglichsadık, bağlı
dieAnnahmevarsayım, farz, tahmin
anstrengendyorucu
arbeitslosişsiz
armfakir
dieArmutyoksulluk
auffallendgöze çarpan
auffälliggöz alıcı
aufführenbelirtmek, davranmak, temsil etmek
aufgeregtheyecanlı, telaşlı
aufregenheyecanlandırmak
aufregendheyecan verici
aufschreibenyazmak, not etmek
derAuftragemir, vazife
derAuftragsipariş, görev, yüküm
derAufzugasansör
ausfalleniptal olmak, çökmek, yapılmamak
dieAusgrenzungdışlama
ausleihenödünç almak
dieAusrede,-nbahane
aussetzenortaya çıkarmak
ausstattenmitile donatmak
dieAusstellungsergi
dieAusweglosigkeitumutsuzluk
auswendiglernenezberlemek
dieAuswirkungetki
dieAuszeitmola
dasBackgammontavla
beabsichtigenetwzutunyapma niyetinde olmak
dasBefindensağlık durumu
behaltenkorumak, saklamak
beißenısırmak, dişlemek
bekommenalmak
bekommenelde etmek
bemerkenfarketmek, farkına varmak
bemerkenswertdikkat çekici
dasBenehmendavranış
beneidenkıskanmak
derBesitzermal sahibi erkek
dieBesitzerinmal sahibi kadın
besorgentemin etmek,
dieBesserunggelişme
bestehenvar olmak
bestimmenbelirlemek
beugeneğmek, bükmek
bewegendhareketli
derBeweiskanıt
beweisenkanıtlamak
bezeichnengöstermek, tanımlamak
dieBeziehungilişki
bindenbağlamak
bitteracı
derBlitzşimşek
blödeaptal
derBlutdrucktansiyon
dieBranchebranş
brechenmola vermek
brechenkırmak, yarmak
brennenyanmak
dasBrettspielsatranç tahtası
dieBuchführungmuhasebe
dieBühnesahne
dasChristentumhristiyanlık
çalmakdrehen
dauerhaftdayanıklı
derDiebkapkaççı
dieUmgebungçevre
döndürmek,çevirmek
drohentehtit etmek
dieDurchblutungkan dolaşımı
derDurchschnittortalama
eherdaha
ehrgeizighırslı
ehrlichdürüstçe
einarbeiteneklemek, katmak
dieEinbrecherhırsız
eindeutigaçık, belli
einfallenaklına bişey gelmek
einnehmenalmak
dieEinsamkeityalnızlık
eintönigmonoton
einzieheneve taşınmak
einzigartigbenzersiz
derEinzugeve taşınma
engstenen dar
entdeckenkeşfetmet
enthalteniçermek
entnehmensonuç çıkarmak, alıntı yapmak
entsorgençöp toplamak
entspannendinlenmek
entwickelngeliştirmek
dieEpocheçağ
erfolgreichbaşarılı
erfüllenyerine getirmek, gerçekleştirmek
erinnernhatırlamak
erlaubenizin vermek
erlebentecrübe etmek, yaşamak
dasErlebnistecrübe, deneyim
erledigentamamlamak, bitirmek
ermutigenyüreklendirmek
erschreckenkorkmak, korkutmak
erwartenummak, beklemek
erwartetebeklenen
erwischenyakalamak
derExistenzgründer
extremradikal, aşırı,köktenci
dasFachgöz, bölme
dasFachgebietihtisas alanı
fähigyetenekli
dieFähigkeityetenek
fallendüşmek
fassungslosşaşkın
fassungslosvorFreudeseinzevkten dört köşe olmak, sevinçten şaşkına dönmek
derFeierabendiş bitiş saati
feiernkutlamak
feinzarif, şık
derFeinschmeckergurme
derFeldtarla
dasFertiggerichthazır yemek
fesselnddüşündürücü
festnehmengözaltına almak, tutuklamak
dasFettyağ
fettşişman
fleißigçalışkan
dasFreibadaçık havuz
fressenyem yemek
dieFreudehaz, hoşnutluk, memnuniyet
frischtaze
fruchtigmeyveli
dieFrustrationhüsran
derFrühaufstehersabahçı
gebildettahsilli
derGebrauchrwagenkullanılmış araba, 2. el araç
dieGeburtdoğum, soy, köken, ırk
dasGedächtnishafıza
dasGedächtnishafıza
dasGedichtşiir
gehörenzuait olmak
geistreichespirili
gelassensakince
dieGelegenheitfırsat
dasGemäldetablo, resim
gemütlichrahat
dieGemütlichkeitrahatlık
geradenochrechtzeitigtam zamanında
gerateniniçine almak
dasGeräuschses, gürültü
dasGerichtyemek
dasGerichtmahkeme
derGeschmacktat
geschmacklostatsız, lezzetsiz
dieGeselligkeitsosyallik
dieGesellschaftşirket
dasGesellschaftsspielevde oynan oyun
gestattenizin vermek
gewürtzbaharatlı
derGlaubeinanç, mezhep
glaubeninanmak, sanmak
glaubenan...ya inanmak
gleichstelleneşitlemek
gleichzeitigeş zamanlı, aynı zamanda
dasGottvertrauentevekkül, Tanrı ya güvenme
grosszügigcömert
derGrundbesitzerarazi sahibi
gutaussehendyakışıklı
haltentutmak
dieHandschriftel yazısı
haufigsık sık
derHaushaltev işleri
heimlichgizlice
herbburuk
derHergangolay, seyir, oluş şekli
herkommenburaya gelmek, ileri gelmek
herumstehenetrafından durmak
heuteAbendbu akşam
heuteNachmittagbugün öğleden sonra
hilfbereityardımsever
derHimmelAllah, gökyüzü
derHinduismushinduizm
hingehenbir yere gitmek
hinundherbir oraya bir buraya
hinundzüruckgidiş dönüş
derHofavlu, çiftlik
dieHöchstleistungmaksimum güç
höflichkibar
dasHufeisennal
dieIntoleranzhoşgörüsüzlük
derIslamislamiyet
identifizierenteşhis etmek
inderZeit zuvor
investierenyatırım yapmak
jaeherdaha ziyade
dasJahrzehnton yıl
jedesMalher seferinde
dasJudentumyahudilik
kabuletmekklauen
derKaminbaca, şömine
derKaminkehrerbaca temizleyicisi, ocak işçisi
dieKatastropheafet, yıkım, felaket
derKehrersüpürücü, süpürgeci
klarkommenmitle geçinmek
dasKleeblattdört yapraklı yonca
derKloßköfte
knappkıt, eksik, noksan
knurren(hund)hırlamak
dieKompetenzyetki
köstlichlezzetli
dieKrankschreibunghastalık izni
dasKurzzeitgedachtniskısa süreli hafıza
kümmerningilenmek, bakmak
lachenkahkaha atmak
lacherlichgülünç
lagerndepolamak
langatmiglafı uzatan
langsamyavaş
langweiligsıkıcı
lassenbırakmak
derLasterkötü huy, kusur
leidenkatlanmak
dieLeidenschafttutku
Leistungshochyüksek performans
derLernstofföğrenme matelyali
dieLeserokuyucular
derLeserokuyucu
lieberdaha doğrusu
löschensilmek
löschensilmek, delete, iptal etmek
dieLuftmatratzeşişme yatak
dieMalereiboyama
dasMarzipanbadem ezmesi
mehreremuhtelif, çeşitli
dieMeldungileti, bildirim, mektup
dieMenscheitinsanlık
messenölçmek
derMietvertragkira sözleşmesi
mischenkatıştırmak
dasMittelalterorta çağ
dieMitternachtgeceyarısı
mühsamzahmetli
nachgehenpeşinden gitmek, takip etmek
naschenatıştırmak
derNervsinir
nervössinirli
dieNotaufnahmeacil servis
dieNotunterkunft,dieObdachlos
notwendiggerekli
obdachlossevsiz
ordnendüzenlemek
derPartnerschaftlichortaklık
dasPechaksilik, şanssızlık
Pechgehabtşanssızlık oldu, şansına küs
diePflegebakım
plaudern
diePolizeipolis
diePrivathaftpflichtversicherungözel zorunlu kaza sigortası
dasPublikumdinleyici, seyirci, halk
dasPublikumseyirciler, izleyiciler
derPuddingpudink
dieRandgruppeToplum dışı kalan grup
rechtzeitigdoğru zamanda, tam vaktinde
dieReihenfolgesıralama
dieReligiondin
religiösdini
rettenkurtarmak
derRingyüzük, halka
dieRosegül
derRuhestandemeklilik
RügenBaltık denizinde bir ada
sağlamakunternehmen
dieSalbemerhem
sauerekşi
dasSchachsatranç
schadenzarar vermek (dativ)
derSchadenzarar, hasar
derSchadenhergangkaza seyri
dieSchadenmeldunghasar bildirimi
schadlichzararlı
scharfkeskin, acı
schätzentahmin etmek
schiefyamuk, çarpık, eğri, hatalı
schiefgehenters gitmek
schießensilahla vurmak
schlagendövmek
schmeckentadına bakmak
derSchmerzenağrı
derSchornsteinbaca
derSchornsteinfegerbaca temizleyicisi
dieSchuldenborçlar
Schuldseinkabahati olmak
schulender
derSchutzengelkoruyucu melek
schwachzatıf
dieSchwächezayıflık
dieSchwierigkeitzorluk, güçlük, zahmet
sehenswertgörmeye değer
seimalstillsessiz ol
seitdemberi, den beri
selbständigbağımsız
sichaufregenüber...ya sinirlenmek
sichausruhendinlenmek
sichbefindenbulunmak
sichekelntiksinmek
sichentwickelngelişmek
sicherfrischentazelenmek, ferahlamak
sicherfüllenyerine gelmek, gerçekleşmek
sicherholeniyileştirmek
sichleistenizin vermek
sichumdrehendönmek
sichunterhaltensohbet etmek
sichverliebenaşık olmak
sichverliebenin...ya aşık olmak
soeinPechne şanssızlık, şanssızlığa bak
dieSorgeendişe
spannendheyecanlı
dieSpannunggerilim
speichernkaydetmek, depolamak
spendenbağışlamak
spendenbağışlamak, hibe etmek
dieSpielregeloyun kuralları
dieSpritzeşırınga
derStandpunktbakış açısı
dieStangesopa, değnek
stechenbatırmak
stechensokmak
stehendurmak
dieStelleyer
dieStellepasaj
dieSteuervergi
stillsessiz
dieStimmeses, oy
derStoffkumaş, madde
stolzgururlu
stoßenitmek
störenrahatsız etmek
dieStufekademe, tabaka, rütbe, seviye
tatsächlichaslında
tatsächlichhakikaten, gerçekten
dasTeamtakım
teilnehmenkatılmak, katkı sağlamak
dieTiefgarageyeraltı otoparkı
dieTiefkühlwaredondurulmuş gıda
toleranthoşgörülü
derTrainererkek antrenör
dieTrainerinkadın antrenör
trainiereneğitmek, egzersiz yapmak
dieTranegöz yaşı
derTreffergol, vuruş, isabet
dieTropfendamla
umbauenyeniden inşa etmek
umdrehençevirmek, döndürmek
dieUmgangsformentöre, görgü
umwerfendçok etkileyi
umziehenevden taşınmak
derUmzugevden taşınma
unabhangigbağımsız
dieUnabhängigkeitbağımsızlık
unddabu durum karşısında
unerwartetebeklenmeyen
dasUnglückşanssızlık, talihsizlik
unglücklichmutsuz
unterhaltsameğlenceli
unternehmungslustiggirişimci
derUnterrichtder
dieUntersuchungsoruşturma
unvergessenunutulmayan
dieUrsacheneden
übenpratik yapmak
überfordert
dieÜbernachtunggecelemek
überwältigendheybetli
überzeugenikna etmek
übrigensaslında, zaten, bu esnada
dieVerantwortungsorumluluk
verantwortungsvollsorumlu
verbesserniyileştirmek
verbietenyasaklamak
verbrauchentüketmek
dasVerbrechenağır suç, cinayet
derVerbrechersuçlu erkek
dieVerbrecherinsuçlu kadın
vereinbarenkararlaştırmak, ayarlamak
verfügenemretmek
vergeblichboşuna, faydasız
vergesslichunutkan
dieVergesslichkeitunutkanlık
dasVergnügenzevk
verlernenunutmak
verliebtaşık, sevdalı
verschreibenreçetesini yazmak
verschwendensaçıp savurmak
verschwiegensağduyulu
verschwindenortadan kaybolmak
derVerschwindenyok olma
dieVersichertenkartesigorta kartı
verstandlichanlaşılabilir
verständnisvollanlayışlı
versuchendenemek
dasVertrauengüven, inanç
vertrauengüvenmek, itimet etmek (dativ)
vertreibendefetmek, kovmak
derVirenschutzvirüs koruması
voraussetzenvarsaymak, farzetmek
vorbereitenhazırlamak
derVorgangsüreç
vorhabenniyetinden olmak, planlamak
vorlegensunmak
dieVorsorgeönlem
dieWaageterazi
derWahnsinncinnet, çılgınlık
dieWahrnehmungalgı
warnenikaz etmek, uyarmak
dieWascheçamaşır
weglaufenkaçmak, koşup gitmek
wegwerfenuzağa atmak
dieWeintraubeüzüm
derWettbewerbsyarışma
wiehochne kadar, ne meblağda
witzigespirili
wohlfühleniyi hissetmek
derWohlstandrefah
dieWolkebulut
wolkigbulutlu hava
yapmak,girişmekannehmen
derZeichentrickfilmçizgi film
dieZeichnungçekmece
derzerbrocheneSpiegelkırık ayna
zerreißenyırtmak, koparmak
zurückgehendönmek
zusehenseyretmek, müdahale etmemek, tanık olmak
dieZutatmalzeme, bileşen
zuverlässiggüvenilir
zwargerçi
derZweifelkuşku, şüphe, tasa
 
Son düzenleme:
Almanca B1 Kelime Listesi
(Türkçe Anlamları ve Artikelleri ile Birlikte)
Almanca B1 kelimeleri Türkçe anlamları ile birlikte sizler için listeledik. Bu bölümde olabildiğince A1 ve A2 kelimelerine göre eleme yapılmştır. Her kelime ile ilgili örnek cümlelerinizi cevap olarak ekleyebilir zihninizdeki bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Hem öğrenip hem öğretmek için konu altında yapacağınız yorum ve paylaşımlar oldukça önemlidir. Almanca kelime listemiz sizlerin örnek cümleleri ile birlikte cümlelerde eklenerek geliştirilmesi planlanmaktadır.

ArtikelDeutschTürkisch
abbrennentamamen yanmak, kül olmak
abnehmenkilo vermek, azaltmak
abratentavsiye etmek
dieAbsichtniyet
abwartenbeklemek
derAffemaymun
allerletztenenson
angeblichsözde, sözümona, güya
angeborenseindoğuştan
dieAngstkorku
ängstlichkorkak
ängstlicherdaha korkak
anhänglichsadık, bağlı
dieAnnahmevarsayım, farz, tahmin
anstrengendyorucu
arbeitslosişsiz
armfakir
dieArmutyoksulluk
auffallendgöze çarpan
auffälliggöz alıcı
aufführenbelirtmek, davranmak, temsil etmek
aufgeregtheyecanlı, telaşlı
aufregenheyecanlandırmak
aufregendheyecan verici
aufschreibenyazmak, not etmek
derAuftragemir, vazife
derAuftragsipariş, görev, yüküm
derAufzugasansör
ausfalleniptal olmak, çökmek, yapılmamak
dieAusgrenzungdışlama
ausleihenödünç almak
dieAusrede,-nbahane
aussetzenortaya çıkarmak
ausstattenmitile donatmak
dieAusstellungsergi
dieAusweglosigkeitumutsuzluk
auswendiglernenezberlemek
dieAuswirkungetki
dieAuszeitmola
dasBackgammontavla
beabsichtigenetwzutunyapma niyetinde olmak
dasBefindensağlık durumu
behaltenkorumak, saklamak
beißenısırmak, dişlemek
bekommenalmak
bekommenelde etmek
bemerkenfarketmek, farkına varmak
bemerkenswertdikkat çekici
dasBenehmendavranış
beneidenkıskanmak
derBesitzermal sahibi erkek
dieBesitzerinmal sahibi kadın
besorgentemin etmek,
dieBesserunggelişme
bestehenvar olmak
bestimmenbelirlemek
beugeneğmek, bükmek
bewegendhareketli
derBeweiskanıt
beweisenkanıtlamak
bezeichnengöstermek, tanımlamak
dieBeziehungilişki
bindenbağlamak
bitteracı
derBlitzşimşek
blödeaptal
derBlutdrucktansiyon
dieBranchebranş
brechenmola vermek
brechenkırmak, yarmak
brennenyanmak
dasBrettspielsatranç tahtası
dieBuchführungmuhasebe
dieBühnesahne
dasChristentumhristiyanlık
çalmakdrehen
dauerhaftdayanıklı
derDiebkapkaççı
dieUmgebungçevre
döndürmek,çevirmek
drohentehtit etmek
dieDurchblutungkan dolaşımı
derDurchschnittortalama
eherdaha
ehrgeizighırslı
ehrlichdürüstçe
einarbeiteneklemek, katmak
dieEinbrecherhırsız
eindeutigaçık, belli
einfallenaklına bişey gelmek
einnehmenalmak
dieEinsamkeityalnızlık
eintönigmonoton
einzieheneve taşınmak
einzigartigbenzersiz
derEinzugeve taşınma
engstenen dar
entdeckenkeşfetmet
enthalteniçermek
entnehmensonuç çıkarmak, alıntı yapmak
entsorgençöp toplamak
entspannendinlenmek
entwickelngeliştirmek
dieEpocheçağ
erfolgreichbaşarılı
erfüllenyerine getirmek, gerçekleştirmek
erinnernhatırlamak
erlaubenizin vermek
erlebentecrübe etmek, yaşamak
dasErlebnistecrübe, deneyim
erledigentamamlamak, bitirmek
ermutigenyüreklendirmek
erschreckenkorkmak, korkutmak
erwartenummak, beklemek
erwartetebeklenen
erwischenyakalamak
derExistenzgründer
extremradikal, aşırı,köktenci
dasFachgöz, bölme
dasFachgebietihtisas alanı
fähigyetenekli
dieFähigkeityetenek
fallendüşmek
fassungslosşaşkın
fassungslosvorFreudeseinzevkten dört köşe olmak, sevinçten şaşkına dönmek
derFeierabendiş bitiş saati
feiernkutlamak
feinzarif, şık
derFeinschmeckergurme
derFeldtarla
dasFertiggerichthazır yemek
fesselnddüşündürücü
festnehmengözaltına almak, tutuklamak
dasFettyağ
fettşişman
fleißigçalışkan
dasFreibadaçık havuz
fressenyem yemek
dieFreudehaz, hoşnutluk, memnuniyet
frischtaze
fruchtigmeyveli
dieFrustrationhüsran
derFrühaufstehersabahçı
gebildettahsilli
derGebrauchrwagenkullanılmış araba, 2. el araç
dieGeburtdoğum, soy, köken, ırk
dasGedächtnishafıza
dasGedächtnishafıza
dasGedichtşiir
gehörenzuait olmak
geistreichespirili
gelassensakince
dieGelegenheitfırsat
dasGemäldetablo, resim
gemütlichrahat
dieGemütlichkeitrahatlık
geradenochrechtzeitigtam zamanında
gerateniniçine almak
dasGeräuschses, gürültü
dasGerichtyemek
dasGerichtmahkeme
derGeschmacktat
geschmacklostatsız, lezzetsiz
dieGeselligkeitsosyallik
dieGesellschaftşirket
dasGesellschaftsspielevde oynan oyun
gestattenizin vermek
gewürtzbaharatlı
derGlaubeinanç, mezhep
glaubeninanmak, sanmak
glaubenan...ya inanmak
gleichstelleneşitlemek
gleichzeitigeş zamanlı, aynı zamanda
dasGottvertrauentevekkül, Tanrı ya güvenme
grosszügigcömert
derGrundbesitzerarazi sahibi
gutaussehendyakışıklı
haltentutmak
dieHandschriftel yazısı
haufigsık sık
derHaushaltev işleri
heimlichgizlice
herbburuk
derHergangolay, seyir, oluş şekli
herkommenburaya gelmek, ileri gelmek
herumstehenetrafından durmak
heuteAbendbu akşam
heuteNachmittagbugün öğleden sonra
hilfbereityardımsever
derHimmelAllah, gökyüzü
derHinduismushinduizm
hingehenbir yere gitmek
hinundherbir oraya bir buraya
hinundzüruckgidiş dönüş
derHofavlu, çiftlik
dieHöchstleistungmaksimum güç
höflichkibar
dasHufeisennal
dieIntoleranzhoşgörüsüzlük
derIslamislamiyet
identifizierenteşhis etmek
inderZeit zuvor
investierenyatırım yapmak
jaeherdaha ziyade
dasJahrzehnton yıl
jedesMalher seferinde
dasJudentumyahudilik
kabuletmekklauen
derKaminbaca, şömine
derKaminkehrerbaca temizleyicisi, ocak işçisi
dieKatastropheafet, yıkım, felaket
derKehrersüpürücü, süpürgeci
klarkommenmitle geçinmek
dasKleeblattdört yapraklı yonca
derKloßköfte
knappkıt, eksik, noksan
knurren(hund)hırlamak
dieKompetenzyetki
köstlichlezzetli
dieKrankschreibunghastalık izni
dasKurzzeitgedachtniskısa süreli hafıza
kümmerningilenmek, bakmak
lachenkahkaha atmak
lacherlichgülünç
lagerndepolamak
langatmiglafı uzatan
langsamyavaş
langweiligsıkıcı
lassenbırakmak
derLasterkötü huy, kusur
leidenkatlanmak
dieLeidenschafttutku
Leistungshochyüksek performans
derLernstofföğrenme matelyali
dieLeserokuyucular
derLeserokuyucu
lieberdaha doğrusu
löschensilmek
löschensilmek, delete, iptal etmek
dieLuftmatratzeşişme yatak
dieMalereiboyama
dasMarzipanbadem ezmesi
mehreremuhtelif, çeşitli
dieMeldungileti, bildirim, mektup
dieMenscheitinsanlık
messenölçmek
derMietvertragkira sözleşmesi
mischenkatıştırmak
dasMittelalterorta çağ
dieMitternachtgeceyarısı
mühsamzahmetli
nachgehenpeşinden gitmek, takip etmek
naschenatıştırmak
derNervsinir
nervössinirli
dieNotaufnahmeacil servis
dieNotunterkunft,dieObdachlos
notwendiggerekli
obdachlossevsiz
ordnendüzenlemek
derPartnerschaftlichortaklık
dasPechaksilik, şanssızlık
Pechgehabtşanssızlık oldu, şansına küs
diePflegebakım
plaudern
diePolizeipolis
diePrivathaftpflichtversicherungözel zorunlu kaza sigortası
dasPublikumdinleyici, seyirci, halk
dasPublikumseyirciler, izleyiciler
derPuddingpudink
dieRandgruppeToplum dışı kalan grup
rechtzeitigdoğru zamanda, tam vaktinde
dieReihenfolgesıralama
dieReligiondin
religiösdini
rettenkurtarmak
derRingyüzük, halka
dieRosegül
derRuhestandemeklilik
RügenBaltık denizinde bir ada
sağlamakunternehmen
dieSalbemerhem
sauerekşi
dasSchachsatranç
schadenzarar vermek (dativ)
derSchadenzarar, hasar
derSchadenhergangkaza seyri
dieSchadenmeldunghasar bildirimi
schadlichzararlı
scharfkeskin, acı
schätzentahmin etmek
schiefyamuk, çarpık, eğri, hatalı
schiefgehenters gitmek
schießensilahla vurmak
schlagendövmek
schmeckentadına bakmak
derSchmerzenağrı
derSchornsteinbaca
derSchornsteinfegerbaca temizleyicisi
dieSchuldenborçlar
Schuldseinkabahati olmak
schulender
derSchutzengelkoruyucu melek
schwachzatıf
dieSchwächezayıflık
dieSchwierigkeitzorluk, güçlük, zahmet
sehenswertgörmeye değer
seimalstillsessiz ol
seitdemberi, den beri
selbständigbağımsız
sichaufregenüber...ya sinirlenmek
sichausruhendinlenmek
sichbefindenbulunmak
sichekelntiksinmek
sichentwickelngelişmek
sicherfrischentazelenmek, ferahlamak
sicherfüllenyerine gelmek, gerçekleşmek
sicherholeniyileştirmek
sichleistenizin vermek
sichumdrehendönmek
sichunterhaltensohbet etmek
sichverliebenaşık olmak
sichverliebenin...ya aşık olmak
soeinPechne şanssızlık, şanssızlığa bak
dieSorgeendişe
spannendheyecanlı
dieSpannunggerilim
speichernkaydetmek, depolamak
spendenbağışlamak
spendenbağışlamak, hibe etmek
dieSpielregeloyun kuralları
dieSpritzeşırınga
derStandpunktbakış açısı
dieStangesopa, değnek
stechenbatırmak
stechensokmak
stehendurmak
dieStelleyer
dieStellepasaj
dieSteuervergi
stillsessiz
dieStimmeses, oy
derStoffkumaş, madde
stolzgururlu
stoßenitmek
störenrahatsız etmek
dieStufekademe, tabaka, rütbe, seviye
tatsächlichaslında
tatsächlichhakikaten, gerçekten
dasTeamtakım
teilnehmenkatılmak, katkı sağlamak
dieTiefgarageyeraltı otoparkı
dieTiefkühlwaredondurulmuş gıda
toleranthoşgörülü
derTrainererkek antrenör
dieTrainerinkadın antrenör
trainiereneğitmek, egzersiz yapmak
dieTranegöz yaşı
derTreffergol, vuruş, isabet
dieTropfendamla
umbauenyeniden inşa etmek
umdrehençevirmek, döndürmek
dieUmgangsformentöre, görgü
umwerfendçok etkileyi
umziehenevden taşınmak
derUmzugevden taşınma
unabhangigbağımsız
dieUnabhängigkeitbağımsızlık
unddabu durum karşısında
unerwartetebeklenmeyen
dasUnglückşanssızlık, talihsizlik
unglücklichmutsuz
unterhaltsameğlenceli
unternehmungslustiggirişimci
derUnterrichtder
dieUntersuchungsoruşturma
unvergessenunutulmayan
dieUrsacheneden
übenpratik yapmak
überfordert
dieÜbernachtunggecelemek
überwältigendheybetli
überzeugenikna etmek
übrigensaslında, zaten, bu esnada
dieVerantwortungsorumluluk
verantwortungsvollsorumlu
verbesserniyileştirmek
verbietenyasaklamak
verbrauchentüketmek
dasVerbrechenağır suç, cinayet
derVerbrechersuçlu erkek
dieVerbrecherinsuçlu kadın
vereinbarenkararlaştırmak, ayarlamak
verfügenemretmek
vergeblichboşuna, faydasız
vergesslichunutkan
dieVergesslichkeitunutkanlık
dasVergnügenzevk
verlernenunutmak
verliebtaşık, sevdalı
verschreibenreçetesini yazmak
verschwendensaçıp savurmak
verschwiegensağduyulu
verschwindenortadan kaybolmak
derVerschwindenyok olma
dieVersichertenkartesigorta kartı
verstandlichanlaşılabilir
verständnisvollanlayışlı
versuchendenemek
dasVertrauengüven, inanç
vertrauengüvenmek, itimet etmek (dativ)
vertreibendefetmek, kovmak
derVirenschutzvirüs koruması
voraussetzenvarsaymak, farzetmek
vorbereitenhazırlamak
derVorgangsüreç
vorhabenniyetinden olmak, planlamak
vorlegensunmak
dieVorsorgeönlem
dieWaageterazi
derWahnsinncinnet, çılgınlık
dieWahrnehmungalgı
warnenikaz etmek, uyarmak
dieWascheçamaşır
weglaufenkaçmak, koşup gitmek
wegwerfenuzağa atmak
dieWeintraubeüzüm
derWettbewerbsyarışma
wiehochne kadar, ne meblağda
witzigespirili
wohlfühleniyi hissetmek
derWohlstandrefah
dieWolkebulut
wolkigbulutlu hava
yapmak,girişmekannehmen
derZeichentrickfilmçizgi film
dieZeichnungçekmece
derzerbrocheneSpiegelkırık ayna
zerreißenyırtmak, koparmak
zurückgehendönmek
zusehenseyretmek, müdahale etmemek, tanık olmak
dieZutatmalzeme, bileşen
zuverlässiggüvenilir
zwargerçi
derZweifelkuşku, şüphe, tasa
Danke
 
  • Beğen
Tepkiler: Omer ve Dede
Tesekkurler
Almanca B1 Kelime Listesi
(Türkçe Anlamları ve Artikelleri ile Birlikte)
Almanca B1 kelimeleri Türkçe anlamları ile birlikte sizler için listeledik. Bu bölümde olabildiğince A1 ve A2 kelimelerine göre eleme yapılmştır. Her kelime ile ilgili örnek cümlelerinizi cevap olarak ekleyebilir zihninizdeki bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Hem öğrenip hem öğretmek için konu altında yapacağınız yorum ve paylaşımlar oldukça önemlidir. Almanca kelime listemiz sizlerin örnek cümleleri ile birlikte cümlelerde eklenerek geliştirilmesi planlanmaktadır.

ArtikelDeutschTürkisch
abbrennentamamen yanmak, kül olmak
abnehmenkilo vermek, azaltmak
abratentavsiye etmek
dieAbsichtniyet
abwartenbeklemek
derAffemaymun
allerletztenenson
angeblichsözde, sözümona, güya
angeborenseindoğuştan
dieAngstkorku
ängstlichkorkak
ängstlicherdaha korkak
anhänglichsadık, bağlı
dieAnnahmevarsayım, farz, tahmin
anstrengendyorucu
arbeitslosişsiz
armfakir
dieArmutyoksulluk
auffallendgöze çarpan
auffälliggöz alıcı
aufführenbelirtmek, davranmak, temsil etmek
aufgeregtheyecanlı, telaşlı
aufregenheyecanlandırmak
aufregendheyecan verici
aufschreibenyazmak, not etmek
derAuftragemir, vazife
derAuftragsipariş, görev, yüküm
derAufzugasansör
ausfalleniptal olmak, çökmek, yapılmamak
dieAusgrenzungdışlama
ausleihenödünç almak
dieAusrede,-nbahane
aussetzenortaya çıkarmak
ausstattenmitile donatmak
dieAusstellungsergi
dieAusweglosigkeitumutsuzluk
auswendiglernenezberlemek
dieAuswirkungetki
dieAuszeitmola
dasBackgammontavla
beabsichtigenetwzutunyapma niyetinde olmak
dasBefindensağlık durumu
behaltenkorumak, saklamak
beißenısırmak, dişlemek
bekommenalmak
bekommenelde etmek
bemerkenfarketmek, farkına varmak
bemerkenswertdikkat çekici
dasBenehmendavranış
beneidenkıskanmak
derBesitzermal sahibi erkek
dieBesitzerinmal sahibi kadın
besorgentemin etmek,
dieBesserunggelişme
bestehenvar olmak
bestimmenbelirlemek
beugeneğmek, bükmek
bewegendhareketli
derBeweiskanıt
beweisenkanıtlamak
bezeichnengöstermek, tanımlamak
dieBeziehungilişki
bindenbağlamak
bitteracı
derBlitzşimşek
blödeaptal
derBlutdrucktansiyon
dieBranchebranş
brechenmola vermek
brechenkırmak, yarmak
brennenyanmak
dasBrettspielsatranç tahtası
dieBuchführungmuhasebe
dieBühnesahne
dasChristentumhristiyanlık
çalmakdrehen
dauerhaftdayanıklı
derDiebkapkaççı
dieUmgebungçevre
döndürmek,çevirmek
drohentehtit etmek
dieDurchblutungkan dolaşımı
derDurchschnittortalama
eherdaha
ehrgeizighırslı
ehrlichdürüstçe
einarbeiteneklemek, katmak
dieEinbrecherhırsız
eindeutigaçık, belli
einfallenaklına bişey gelmek
einnehmenalmak
dieEinsamkeityalnızlık
eintönigmonoton
einzieheneve taşınmak
einzigartigbenzersiz
derEinzugeve taşınma
engstenen dar
entdeckenkeşfetmet
enthalteniçermek
entnehmensonuç çıkarmak, alıntı yapmak
entsorgençöp toplamak
entspannendinlenmek
entwickelngeliştirmek
dieEpocheçağ
erfolgreichbaşarılı
erfüllenyerine getirmek, gerçekleştirmek
erinnernhatırlamak
erlaubenizin vermek
erlebentecrübe etmek, yaşamak
dasErlebnistecrübe, deneyim
erledigentamamlamak, bitirmek
ermutigenyüreklendirmek
erschreckenkorkmak, korkutmak
erwartenummak, beklemek
erwartetebeklenen
erwischenyakalamak
derExistenzgründer
extremradikal, aşırı,köktenci
dasFachgöz, bölme
dasFachgebietihtisas alanı
fähigyetenekli
dieFähigkeityetenek
fallendüşmek
fassungslosşaşkın
fassungslosvorFreudeseinzevkten dört köşe olmak, sevinçten şaşkına dönmek
derFeierabendiş bitiş saati
feiernkutlamak
feinzarif, şık
derFeinschmeckergurme
derFeldtarla
dasFertiggerichthazır yemek
fesselnddüşündürücü
festnehmengözaltına almak, tutuklamak
dasFettyağ
fettşişman
fleißigçalışkan
dasFreibadaçık havuz
fressenyem yemek
dieFreudehaz, hoşnutluk, memnuniyet
frischtaze
fruchtigmeyveli
dieFrustrationhüsran
derFrühaufstehersabahçı
gebildettahsilli
derGebrauchrwagenkullanılmış araba, 2. el araç
dieGeburtdoğum, soy, köken, ırk
dasGedächtnishafıza
dasGedächtnishafıza
dasGedichtşiir
gehörenzuait olmak
geistreichespirili
gelassensakince
dieGelegenheitfırsat
dasGemäldetablo, resim
gemütlichrahat
dieGemütlichkeitrahatlık
geradenochrechtzeitigtam zamanında
gerateniniçine almak
dasGeräuschses, gürültü
dasGerichtyemek
dasGerichtmahkeme
derGeschmacktat
geschmacklostatsız, lezzetsiz
dieGeselligkeitsosyallik
dieGesellschaftşirket
dasGesellschaftsspielevde oynan oyun
gestattenizin vermek
gewürtzbaharatlı
derGlaubeinanç, mezhep
glaubeninanmak, sanmak
glaubenan...ya inanmak
gleichstelleneşitlemek
gleichzeitigeş zamanlı, aynı zamanda
dasGottvertrauentevekkül, Tanrı ya güvenme
grosszügigcömert
derGrundbesitzerarazi sahibi
gutaussehendyakışıklı
haltentutmak
dieHandschriftel yazısı
haufigsık sık
derHaushaltev işleri
heimlichgizlice
herbburuk
derHergangolay, seyir, oluş şekli
herkommenburaya gelmek, ileri gelmek
herumstehenetrafından durmak
heuteAbendbu akşam
heuteNachmittagbugün öğleden sonra
hilfbereityardımsever
derHimmelAllah, gökyüzü
derHinduismushinduizm
hingehenbir yere gitmek
hinundherbir oraya bir buraya
hinundzüruckgidiş dönüş
derHofavlu, çiftlik
dieHöchstleistungmaksimum güç
höflichkibar
dasHufeisennal
dieIntoleranzhoşgörüsüzlük
derIslamislamiyet
identifizierenteşhis etmek
inderZeit zuvor
investierenyatırım yapmak
jaeherdaha ziyade
dasJahrzehnton yıl
jedesMalher seferinde
dasJudentumyahudilik
kabuletmekklauen
derKaminbaca, şömine
derKaminkehrerbaca temizleyicisi, ocak işçisi
dieKatastropheafet, yıkım, felaket
derKehrersüpürücü, süpürgeci
klarkommenmitle geçinmek
dasKleeblattdört yapraklı yonca
derKloßköfte
knappkıt, eksik, noksan
knurren(hund)hırlamak
dieKompetenzyetki
köstlichlezzetli
dieKrankschreibunghastalık izni
dasKurzzeitgedachtniskısa süreli hafıza
kümmerningilenmek, bakmak
lachenkahkaha atmak
lacherlichgülünç
lagerndepolamak
langatmiglafı uzatan
langsamyavaş
langweiligsıkıcı
lassenbırakmak
derLasterkötü huy, kusur
leidenkatlanmak
dieLeidenschafttutku
Leistungshochyüksek performans
derLernstofföğrenme matelyali
dieLeserokuyucular
derLeserokuyucu
lieberdaha doğrusu
löschensilmek
löschensilmek, delete, iptal etmek
dieLuftmatratzeşişme yatak
dieMalereiboyama
dasMarzipanbadem ezmesi
mehreremuhtelif, çeşitli
dieMeldungileti, bildirim, mektup
dieMenscheitinsanlık
messenölçmek
derMietvertragkira sözleşmesi
mischenkatıştırmak
dasMittelalterorta çağ
dieMitternachtgeceyarısı
mühsamzahmetli
nachgehenpeşinden gitmek, takip etmek
naschenatıştırmak
derNervsinir
nervössinirli
dieNotaufnahmeacil servis
dieNotunterkunft,dieObdachlos
notwendiggerekli
obdachlossevsiz
ordnendüzenlemek
derPartnerschaftlichortaklık
dasPechaksilik, şanssızlık
Pechgehabtşanssızlık oldu, şansına küs
diePflegebakım
plaudern
diePolizeipolis
diePrivathaftpflichtversicherungözel zorunlu kaza sigortası
dasPublikumdinleyici, seyirci, halk
dasPublikumseyirciler, izleyiciler
derPuddingpudink
dieRandgruppeToplum dışı kalan grup
rechtzeitigdoğru zamanda, tam vaktinde
dieReihenfolgesıralama
dieReligiondin
religiösdini
rettenkurtarmak
derRingyüzük, halka
dieRosegül
derRuhestandemeklilik
RügenBaltık denizinde bir ada
sağlamakunternehmen
dieSalbemerhem
sauerekşi
dasSchachsatranç
schadenzarar vermek (dativ)
derSchadenzarar, hasar
derSchadenhergangkaza seyri
dieSchadenmeldunghasar bildirimi
schadlichzararlı
scharfkeskin, acı
schätzentahmin etmek
schiefyamuk, çarpık, eğri, hatalı
schiefgehenters gitmek
schießensilahla vurmak
schlagendövmek
schmeckentadına bakmak
derSchmerzenağrı
derSchornsteinbaca
derSchornsteinfegerbaca temizleyicisi
dieSchuldenborçlar
Schuldseinkabahati olmak
schulender
derSchutzengelkoruyucu melek
schwachzatıf
dieSchwächezayıflık
dieSchwierigkeitzorluk, güçlük, zahmet
sehenswertgörmeye değer
seimalstillsessiz ol
seitdemberi, den beri
selbständigbağımsız
sichaufregenüber...ya sinirlenmek
sichausruhendinlenmek
sichbefindenbulunmak
sichekelntiksinmek
sichentwickelngelişmek
sicherfrischentazelenmek, ferahlamak
sicherfüllenyerine gelmek, gerçekleşmek
sicherholeniyileştirmek
sichleistenizin vermek
sichumdrehendönmek
sichunterhaltensohbet etmek
sichverliebenaşık olmak
sichverliebenin...ya aşık olmak
soeinPechne şanssızlık, şanssızlığa bak
dieSorgeendişe
spannendheyecanlı
dieSpannunggerilim
speichernkaydetmek, depolamak
spendenbağışlamak
spendenbağışlamak, hibe etmek
dieSpielregeloyun kuralları
dieSpritzeşırınga
derStandpunktbakış açısı
dieStangesopa, değnek
stechenbatırmak
stechensokmak
stehendurmak
dieStelleyer
dieStellepasaj
dieSteuervergi
stillsessiz
dieStimmeses, oy
derStoffkumaş, madde
stolzgururlu
stoßenitmek
störenrahatsız etmek
dieStufekademe, tabaka, rütbe, seviye
tatsächlichaslında
tatsächlichhakikaten, gerçekten
dasTeamtakım
teilnehmenkatılmak, katkı sağlamak
dieTiefgarageyeraltı otoparkı
dieTiefkühlwaredondurulmuş gıda
toleranthoşgörülü
derTrainererkek antrenör
dieTrainerinkadın antrenör
trainiereneğitmek, egzersiz yapmak
dieTranegöz yaşı
derTreffergol, vuruş, isabet
dieTropfendamla
umbauenyeniden inşa etmek
umdrehençevirmek, döndürmek
dieUmgangsformentöre, görgü
umwerfendçok etkileyi
umziehenevden taşınmak
derUmzugevden taşınma
unabhangigbağımsız
dieUnabhängigkeitbağımsızlık
unddabu durum karşısında
unerwartetebeklenmeyen
dasUnglückşanssızlık, talihsizlik
unglücklichmutsuz
unterhaltsameğlenceli
unternehmungslustiggirişimci
derUnterrichtder
dieUntersuchungsoruşturma
unvergessenunutulmayan
dieUrsacheneden
übenpratik yapmak
überfordert
dieÜbernachtunggecelemek
überwältigendheybetli
überzeugenikna etmek
übrigensaslında, zaten, bu esnada
dieVerantwortungsorumluluk
verantwortungsvollsorumlu
verbesserniyileştirmek
verbietenyasaklamak
verbrauchentüketmek
dasVerbrechenağır suç, cinayet
derVerbrechersuçlu erkek
dieVerbrecherinsuçlu kadın
vereinbarenkararlaştırmak, ayarlamak
verfügenemretmek
vergeblichboşuna, faydasız
vergesslichunutkan
dieVergesslichkeitunutkanlık
dasVergnügenzevk
verlernenunutmak
verliebtaşık, sevdalı
verschreibenreçetesini yazmak
verschwendensaçıp savurmak
verschwiegensağduyulu
verschwindenortadan kaybolmak
derVerschwindenyok olma
dieVersichertenkartesigorta kartı
verstandlichanlaşılabilir
verständnisvollanlayışlı
versuchendenemek
dasVertrauengüven, inanç
vertrauengüvenmek, itimet etmek (dativ)
vertreibendefetmek, kovmak
derVirenschutzvirüs koruması
voraussetzenvarsaymak, farzetmek
vorbereitenhazırlamak
derVorgangsüreç
vorhabenniyetinden olmak, planlamak
vorlegensunmak
dieVorsorgeönlem
dieWaageterazi
derWahnsinncinnet, çılgınlık
dieWahrnehmungalgı
warnenikaz etmek, uyarmak
dieWascheçamaşır
weglaufenkaçmak, koşup gitmek
wegwerfenuzağa atmak
dieWeintraubeüzüm
derWettbewerbsyarışma
wiehochne kadar, ne meblağda
witzigespirili
wohlfühleniyi hissetmek
derWohlstandrefah
dieWolkebulut
wolkigbulutlu hava
yapmak,girişmekannehmen
derZeichentrickfilmçizgi film
dieZeichnungçekmece
derzerbrocheneSpiegelkırık ayna
zerreißenyırtmak, koparmak
zurückgehendönmek
zusehenseyretmek, müdahale etmemek, tanık olmak
dieZutatmalzeme, bileşen
zuverlässiggüvenilir
zwargerçi
derZweifelkuşku, şüphe, tasa
Danke!
 
Almanca B1 Kelime Listesi
(Türkçe Anlamları ve Artikelleri ile Birlikte)
Almanca B1 kelimeleri Türkçe anlamları ile birlikte sizler için listeledik. Bu bölümde olabildiğince A1 ve A2 kelimelerine göre eleme yapılmştır. Her kelime ile ilgili örnek cümlelerinizi cevap olarak ekleyebilir zihninizdeki bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Hem öğrenip hem öğretmek için konu altında yapacağınız yorum ve paylaşımlar oldukça önemlidir. Almanca kelime listemiz sizlerin örnek cümleleri ile birlikte cümlelerde eklenerek geliştirilmesi planlanmaktadır.

ArtikelDeutschTürkisch
abbrennentamamen yanmak, kül olmak
abnehmenkilo vermek, azaltmak
abratentavsiye etmek
dieAbsichtniyet
abwartenbeklemek
derAffemaymun
allerletztenenson
angeblichsözde, sözümona, güya
angeborenseindoğuştan
dieAngstkorku
ängstlichkorkak
ängstlicherdaha korkak
anhänglichsadık, bağlı
dieAnnahmevarsayım, farz, tahmin
anstrengendyorucu
arbeitslosişsiz
armfakir
dieArmutyoksulluk
auffallendgöze çarpan
auffälliggöz alıcı
aufführenbelirtmek, davranmak, temsil etmek
aufgeregtheyecanlı, telaşlı
aufregenheyecanlandırmak
aufregendheyecan verici
aufschreibenyazmak, not etmek
derAuftragemir, vazife
derAuftragsipariş, görev, yüküm
derAufzugasansör
ausfalleniptal olmak, çökmek, yapılmamak
dieAusgrenzungdışlama
ausleihenödünç almak
dieAusrede,-nbahane
aussetzenortaya çıkarmak
ausstattenmitile donatmak
dieAusstellungsergi
dieAusweglosigkeitumutsuzluk
auswendiglernenezberlemek
dieAuswirkungetki
dieAuszeitmola
dasBackgammontavla
beabsichtigenetwzutunyapma niyetinde olmak
dasBefindensağlık durumu
behaltenkorumak, saklamak
beißenısırmak, dişlemek
bekommenalmak
bekommenelde etmek
bemerkenfarketmek, farkına varmak
bemerkenswertdikkat çekici
dasBenehmendavranış
beneidenkıskanmak
derBesitzermal sahibi erkek
dieBesitzerinmal sahibi kadın
besorgentemin etmek,
dieBesserunggelişme
bestehenvar olmak
bestimmenbelirlemek
beugeneğmek, bükmek
bewegendhareketli
derBeweiskanıt
beweisenkanıtlamak
bezeichnengöstermek, tanımlamak
dieBeziehungilişki
bindenbağlamak
bitteracı
derBlitzşimşek
blödeaptal
derBlutdrucktansiyon
dieBranchebranş
brechenmola vermek
brechenkırmak, yarmak
brennenyanmak
dasBrettspielsatranç tahtası
dieBuchführungmuhasebe
dieBühnesahne
dasChristentumhristiyanlık
çalmakdrehen
dauerhaftdayanıklı
derDiebkapkaççı
dieUmgebungçevre
döndürmek,çevirmek
drohentehtit etmek
dieDurchblutungkan dolaşımı
derDurchschnittortalama
eherdaha
ehrgeizighırslı
ehrlichdürüstçe
einarbeiteneklemek, katmak
dieEinbrecherhırsız
eindeutigaçık, belli
einfallenaklına bişey gelmek
einnehmenalmak
dieEinsamkeityalnızlık
eintönigmonoton
einzieheneve taşınmak
einzigartigbenzersiz
derEinzugeve taşınma
engstenen dar
entdeckenkeşfetmet
enthalteniçermek
entnehmensonuç çıkarmak, alıntı yapmak
entsorgençöp toplamak
entspannendinlenmek
entwickelngeliştirmek
dieEpocheçağ
erfolgreichbaşarılı
erfüllenyerine getirmek, gerçekleştirmek
erinnernhatırlamak
erlaubenizin vermek
erlebentecrübe etmek, yaşamak
dasErlebnistecrübe, deneyim
erledigentamamlamak, bitirmek
ermutigenyüreklendirmek
erschreckenkorkmak, korkutmak
erwartenummak, beklemek
erwartetebeklenen
erwischenyakalamak
derExistenzgründer
extremradikal, aşırı,köktenci
dasFachgöz, bölme
dasFachgebietihtisas alanı
fähigyetenekli
dieFähigkeityetenek
fallendüşmek
fassungslosşaşkın
fassungslosvorFreudeseinzevkten dört köşe olmak, sevinçten şaşkına dönmek
derFeierabendiş bitiş saati
feiernkutlamak
feinzarif, şık
derFeinschmeckergurme
derFeldtarla
dasFertiggerichthazır yemek
fesselnddüşündürücü
festnehmengözaltına almak, tutuklamak
dasFettyağ
fettşişman
fleißigçalışkan
dasFreibadaçık havuz
fressenyem yemek
dieFreudehaz, hoşnutluk, memnuniyet
frischtaze
fruchtigmeyveli
dieFrustrationhüsran
derFrühaufstehersabahçı
gebildettahsilli
derGebrauchrwagenkullanılmış araba, 2. el araç
dieGeburtdoğum, soy, köken, ırk
dasGedächtnishafıza
dasGedächtnishafıza
dasGedichtşiir
gehörenzuait olmak
geistreichespirili
gelassensakince
dieGelegenheitfırsat
dasGemäldetablo, resim
gemütlichrahat
dieGemütlichkeitrahatlık
geradenochrechtzeitigtam zamanında
gerateniniçine almak
dasGeräuschses, gürültü
dasGerichtyemek
dasGerichtmahkeme
derGeschmacktat
geschmacklostatsız, lezzetsiz
dieGeselligkeitsosyallik
dieGesellschaftşirket
dasGesellschaftsspielevde oynan oyun
gestattenizin vermek
gewürtzbaharatlı
derGlaubeinanç, mezhep
glaubeninanmak, sanmak
glaubenan...ya inanmak
gleichstelleneşitlemek
gleichzeitigeş zamanlı, aynı zamanda
dasGottvertrauentevekkül, Tanrı ya güvenme
grosszügigcömert
derGrundbesitzerarazi sahibi
gutaussehendyakışıklı
haltentutmak
dieHandschriftel yazısı
haufigsık sık
derHaushaltev işleri
heimlichgizlice
herbburuk
derHergangolay, seyir, oluş şekli
herkommenburaya gelmek, ileri gelmek
herumstehenetrafından durmak
heuteAbendbu akşam
heuteNachmittagbugün öğleden sonra
hilfbereityardımsever
derHimmelAllah, gökyüzü
derHinduismushinduizm
hingehenbir yere gitmek
hinundherbir oraya bir buraya
hinundzüruckgidiş dönüş
derHofavlu, çiftlik
dieHöchstleistungmaksimum güç
höflichkibar
dasHufeisennal
dieIntoleranzhoşgörüsüzlük
derIslamislamiyet
identifizierenteşhis etmek
inderZeit zuvor
investierenyatırım yapmak
jaeherdaha ziyade
dasJahrzehnton yıl
jedesMalher seferinde
dasJudentumyahudilik
kabuletmekklauen
derKaminbaca, şömine
derKaminkehrerbaca temizleyicisi, ocak işçisi
dieKatastropheafet, yıkım, felaket
derKehrersüpürücü, süpürgeci
klarkommenmitle geçinmek
dasKleeblattdört yapraklı yonca
derKloßköfte
knappkıt, eksik, noksan
knurren(hund)hırlamak
dieKompetenzyetki
köstlichlezzetli
dieKrankschreibunghastalık izni
dasKurzzeitgedachtniskısa süreli hafıza
kümmerningilenmek, bakmak
lachenkahkaha atmak
lacherlichgülünç
lagerndepolamak
langatmiglafı uzatan
langsamyavaş
langweiligsıkıcı
lassenbırakmak
derLasterkötü huy, kusur
leidenkatlanmak
dieLeidenschafttutku
Leistungshochyüksek performans
derLernstofföğrenme matelyali
dieLeserokuyucular
derLeserokuyucu
lieberdaha doğrusu
löschensilmek
löschensilmek, delete, iptal etmek
dieLuftmatratzeşişme yatak
dieMalereiboyama
dasMarzipanbadem ezmesi
mehreremuhtelif, çeşitli
dieMeldungileti, bildirim, mektup
dieMenscheitinsanlık
messenölçmek
derMietvertragkira sözleşmesi
mischenkatıştırmak
dasMittelalterorta çağ
dieMitternachtgeceyarısı
mühsamzahmetli
nachgehenpeşinden gitmek, takip etmek
naschenatıştırmak
derNervsinir
nervössinirli
dieNotaufnahmeacil servis
dieNotunterkunft,dieObdachlos
notwendiggerekli
obdachlossevsiz
ordnendüzenlemek
derPartnerschaftlichortaklık
dasPechaksilik, şanssızlık
Pechgehabtşanssızlık oldu, şansına küs
diePflegebakım
plaudern
diePolizeipolis
diePrivathaftpflichtversicherungözel zorunlu kaza sigortası
dasPublikumdinleyici, seyirci, halk
dasPublikumseyirciler, izleyiciler
derPuddingpudink
dieRandgruppeToplum dışı kalan grup
rechtzeitigdoğru zamanda, tam vaktinde
dieReihenfolgesıralama
dieReligiondin
religiösdini
rettenkurtarmak
derRingyüzük, halka
dieRosegül
derRuhestandemeklilik
RügenBaltık denizinde bir ada
sağlamakunternehmen
dieSalbemerhem
sauerekşi
dasSchachsatranç
schadenzarar vermek (dativ)
derSchadenzarar, hasar
derSchadenhergangkaza seyri
dieSchadenmeldunghasar bildirimi
schadlichzararlı
scharfkeskin, acı
schätzentahmin etmek
schiefyamuk, çarpık, eğri, hatalı
schiefgehenters gitmek
schießensilahla vurmak
schlagendövmek
schmeckentadına bakmak
derSchmerzenağrı
derSchornsteinbaca
derSchornsteinfegerbaca temizleyicisi
dieSchuldenborçlar
Schuldseinkabahati olmak
schulender
derSchutzengelkoruyucu melek
schwachzatıf
dieSchwächezayıflık
dieSchwierigkeitzorluk, güçlük, zahmet
sehenswertgörmeye değer
seimalstillsessiz ol
seitdemberi, den beri
selbständigbağımsız
sichaufregenüber...ya sinirlenmek
sichausruhendinlenmek
sichbefindenbulunmak
sichekelntiksinmek
sichentwickelngelişmek
sicherfrischentazelenmek, ferahlamak
sicherfüllenyerine gelmek, gerçekleşmek
sicherholeniyileştirmek
sichleistenizin vermek
sichumdrehendönmek
sichunterhaltensohbet etmek
sichverliebenaşık olmak
sichverliebenin...ya aşık olmak
soeinPechne şanssızlık, şanssızlığa bak
dieSorgeendişe
spannendheyecanlı
dieSpannunggerilim
speichernkaydetmek, depolamak
spendenbağışlamak
spendenbağışlamak, hibe etmek
dieSpielregeloyun kuralları
dieSpritzeşırınga
derStandpunktbakış açısı
dieStangesopa, değnek
stechenbatırmak
stechensokmak
stehendurmak
dieStelleyer
dieStellepasaj
dieSteuervergi
stillsessiz
dieStimmeses, oy
derStoffkumaş, madde
stolzgururlu
stoßenitmek
störenrahatsız etmek
dieStufekademe, tabaka, rütbe, seviye
tatsächlichaslında
tatsächlichhakikaten, gerçekten
dasTeamtakım
teilnehmenkatılmak, katkı sağlamak
dieTiefgarageyeraltı otoparkı
dieTiefkühlwaredondurulmuş gıda
toleranthoşgörülü
derTrainererkek antrenör
dieTrainerinkadın antrenör
trainiereneğitmek, egzersiz yapmak
dieTranegöz yaşı
derTreffergol, vuruş, isabet
dieTropfendamla
umbauenyeniden inşa etmek
umdrehençevirmek, döndürmek
dieUmgangsformentöre, görgü
umwerfendçok etkileyi
umziehenevden taşınmak
derUmzugevden taşınma
unabhangigbağımsız
dieUnabhängigkeitbağımsızlık
unddabu durum karşısında
unerwartetebeklenmeyen
dasUnglückşanssızlık, talihsizlik
unglücklichmutsuz
unterhaltsameğlenceli
unternehmungslustiggirişimci
derUnterrichtder
dieUntersuchungsoruşturma
unvergessenunutulmayan
dieUrsacheneden
übenpratik yapmak
überfordert
dieÜbernachtunggecelemek
überwältigendheybetli
überzeugenikna etmek
übrigensaslında, zaten, bu esnada
dieVerantwortungsorumluluk
verantwortungsvollsorumlu
verbesserniyileştirmek
verbietenyasaklamak
verbrauchentüketmek
dasVerbrechenağır suç, cinayet
derVerbrechersuçlu erkek
dieVerbrecherinsuçlu kadın
vereinbarenkararlaştırmak, ayarlamak
verfügenemretmek
vergeblichboşuna, faydasız
vergesslichunutkan
dieVergesslichkeitunutkanlık
dasVergnügenzevk
verlernenunutmak
verliebtaşık, sevdalı
verschreibenreçetesini yazmak
verschwendensaçıp savurmak
verschwiegensağduyulu
verschwindenortadan kaybolmak
derVerschwindenyok olma
dieVersichertenkartesigorta kartı
verstandlichanlaşılabilir
verständnisvollanlayışlı
versuchendenemek
dasVertrauengüven, inanç
vertrauengüvenmek, itimet etmek (dativ)
vertreibendefetmek, kovmak
derVirenschutzvirüs koruması
voraussetzenvarsaymak, farzetmek
vorbereitenhazırlamak
derVorgangsüreç
vorhabenniyetinden olmak, planlamak
vorlegensunmak
dieVorsorgeönlem
dieWaageterazi
derWahnsinncinnet, çılgınlık
dieWahrnehmungalgı
warnenikaz etmek, uyarmak
dieWascheçamaşır
weglaufenkaçmak, koşup gitmek
wegwerfenuzağa atmak
dieWeintraubeüzüm
derWettbewerbsyarışma
wiehochne kadar, ne meblağda
witzigespirili
wohlfühleniyi hissetmek
derWohlstandrefah
dieWolkebulut
wolkigbulutlu hava
yapmak,girişmekannehmen
derZeichentrickfilmçizgi film
dieZeichnungçekmece
derzerbrocheneSpiegelkırık ayna
zerreißenyırtmak, koparmak
zurückgehendönmek
zusehenseyretmek, müdahale etmemek, tanık olmak
dieZutatmalzeme, bileşen
zuverlässiggüvenilir
zwargerçi
derZweifelkuşku, şüphe, tasa
vielen dank
 
Almanca B1 Kelime Listesi
(Türkçe Anlamları ve Artikelleri ile Birlikte)
Almanca B1 kelimeleri Türkçe anlamları ile birlikte sizler için listeledik. Bu bölümde olabildiğince A1 ve A2 kelimelerine göre eleme yapılmştır. Her kelime ile ilgili örnek cümlelerinizi cevap olarak ekleyebilir zihninizdeki bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Hem öğrenip hem öğretmek için konu altında yapacağınız yorum ve paylaşımlar oldukça önemlidir. Almanca kelime listemiz sizlerin örnek cümleleri ile birlikte cümlelerde eklenerek geliştirilmesi planlanmaktadır.

ArtikelDeutschTürkisch
abbrennentamamen yanmak, kül olmak
abnehmenkilo vermek, azaltmak
abratentavsiye etmek
dieAbsichtniyet
abwartenbeklemek
derAffemaymun
allerletztenenson
angeblichsözde, sözümona, güya
angeborenseindoğuştan
dieAngstkorku
ängstlichkorkak
ängstlicherdaha korkak
anhänglichsadık, bağlı
dieAnnahmevarsayım, farz, tahmin
anstrengendyorucu
arbeitslosişsiz
armfakir
dieArmutyoksulluk
auffallendgöze çarpan
auffälliggöz alıcı
aufführenbelirtmek, davranmak, temsil etmek
aufgeregtheyecanlı, telaşlı
aufregenheyecanlandırmak
aufregendheyecan verici
aufschreibenyazmak, not etmek
derAuftragemir, vazife
derAuftragsipariş, görev, yüküm
derAufzugasansör
ausfalleniptal olmak, çökmek, yapılmamak
dieAusgrenzungdışlama
ausleihenödünç almak
dieAusrede,-nbahane
aussetzenortaya çıkarmak
ausstattenmitile donatmak
dieAusstellungsergi
dieAusweglosigkeitumutsuzluk
auswendiglernenezberlemek
dieAuswirkungetki
dieAuszeitmola
dasBackgammontavla
beabsichtigenetwzutunyapma niyetinde olmak
dasBefindensağlık durumu
behaltenkorumak, saklamak
beißenısırmak, dişlemek
bekommenalmak
bekommenelde etmek
bemerkenfarketmek, farkına varmak
bemerkenswertdikkat çekici
dasBenehmendavranış
beneidenkıskanmak
derBesitzermal sahibi erkek
dieBesitzerinmal sahibi kadın
besorgentemin etmek,
dieBesserunggelişme
bestehenvar olmak
bestimmenbelirlemek
beugeneğmek, bükmek
bewegendhareketli
derBeweiskanıt
beweisenkanıtlamak
bezeichnengöstermek, tanımlamak
dieBeziehungilişki
bindenbağlamak
bitteracı
derBlitzşimşek
blödeaptal
derBlutdrucktansiyon
dieBranchebranş
brechenmola vermek
brechenkırmak, yarmak
brennenyanmak
dasBrettspielsatranç tahtası
dieBuchführungmuhasebe
dieBühnesahne
dasChristentumhristiyanlık
çalmakdrehen
dauerhaftdayanıklı
derDiebkapkaççı
dieUmgebungçevre
döndürmek,çevirmek
drohentehtit etmek
dieDurchblutungkan dolaşımı
derDurchschnittortalama
eherdaha
ehrgeizighırslı
ehrlichdürüstçe
einarbeiteneklemek, katmak
dieEinbrecherhırsız
eindeutigaçık, belli
einfallenaklına bişey gelmek
einnehmenalmak
dieEinsamkeityalnızlık
eintönigmonoton
einzieheneve taşınmak
einzigartigbenzersiz
derEinzugeve taşınma
engstenen dar
entdeckenkeşfetmet
enthalteniçermek
entnehmensonuç çıkarmak, alıntı yapmak
entsorgençöp toplamak
entspannendinlenmek
entwickelngeliştirmek
dieEpocheçağ
erfolgreichbaşarılı
erfüllenyerine getirmek, gerçekleştirmek
erinnernhatırlamak
erlaubenizin vermek
erlebentecrübe etmek, yaşamak
dasErlebnistecrübe, deneyim
erledigentamamlamak, bitirmek
ermutigenyüreklendirmek
erschreckenkorkmak, korkutmak
erwartenummak, beklemek
erwartetebeklenen
erwischenyakalamak
derExistenzgründer
extremradikal, aşırı,köktenci
dasFachgöz, bölme
dasFachgebietihtisas alanı
fähigyetenekli
dieFähigkeityetenek
fallendüşmek
fassungslosşaşkın
fassungslosvorFreudeseinzevkten dört köşe olmak, sevinçten şaşkına dönmek
derFeierabendiş bitiş saati
feiernkutlamak
feinzarif, şık
derFeinschmeckergurme
derFeldtarla
dasFertiggerichthazır yemek
fesselnddüşündürücü
festnehmengözaltına almak, tutuklamak
dasFettyağ
fettşişman
fleißigçalışkan
dasFreibadaçık havuz
fressenyem yemek
dieFreudehaz, hoşnutluk, memnuniyet
frischtaze
fruchtigmeyveli
dieFrustrationhüsran
derFrühaufstehersabahçı
gebildettahsilli
derGebrauchrwagenkullanılmış araba, 2. el araç
dieGeburtdoğum, soy, köken, ırk
dasGedächtnishafıza
dasGedächtnishafıza
dasGedichtşiir
gehörenzuait olmak
geistreichespirili
gelassensakince
dieGelegenheitfırsat
dasGemäldetablo, resim
gemütlichrahat
dieGemütlichkeitrahatlık
geradenochrechtzeitigtam zamanında
gerateniniçine almak
dasGeräuschses, gürültü
dasGerichtyemek
dasGerichtmahkeme
derGeschmacktat
geschmacklostatsız, lezzetsiz
dieGeselligkeitsosyallik
dieGesellschaftşirket
dasGesellschaftsspielevde oynan oyun
gestattenizin vermek
gewürtzbaharatlı
derGlaubeinanç, mezhep
glaubeninanmak, sanmak
glaubenan...ya inanmak
gleichstelleneşitlemek
gleichzeitigeş zamanlı, aynı zamanda
dasGottvertrauentevekkül, Tanrı ya güvenme
grosszügigcömert
derGrundbesitzerarazi sahibi
gutaussehendyakışıklı
haltentutmak
dieHandschriftel yazısı
haufigsık sık
derHaushaltev işleri
heimlichgizlice
herbburuk
derHergangolay, seyir, oluş şekli
herkommenburaya gelmek, ileri gelmek
herumstehenetrafından durmak
heuteAbendbu akşam
heuteNachmittagbugün öğleden sonra
hilfbereityardımsever
derHimmelAllah, gökyüzü
derHinduismushinduizm
hingehenbir yere gitmek
hinundherbir oraya bir buraya
hinundzüruckgidiş dönüş
derHofavlu, çiftlik
dieHöchstleistungmaksimum güç
höflichkibar
dasHufeisennal
dieIntoleranzhoşgörüsüzlük
derIslamislamiyet
identifizierenteşhis etmek
inderZeit zuvor
investierenyatırım yapmak
jaeherdaha ziyade
dasJahrzehnton yıl
jedesMalher seferinde
dasJudentumyahudilik
kabuletmekklauen
derKaminbaca, şömine
derKaminkehrerbaca temizleyicisi, ocak işçisi
dieKatastropheafet, yıkım, felaket
derKehrersüpürücü, süpürgeci
klarkommenmitle geçinmek
dasKleeblattdört yapraklı yonca
derKloßköfte
knappkıt, eksik, noksan
knurren(hund)hırlamak
dieKompetenzyetki
köstlichlezzetli
dieKrankschreibunghastalık izni
dasKurzzeitgedachtniskısa süreli hafıza
kümmerningilenmek, bakmak
lachenkahkaha atmak
lacherlichgülünç
lagerndepolamak
langatmiglafı uzatan
langsamyavaş
langweiligsıkıcı
lassenbırakmak
derLasterkötü huy, kusur
leidenkatlanmak
dieLeidenschafttutku
Leistungshochyüksek performans
derLernstofföğrenme matelyali
dieLeserokuyucular
derLeserokuyucu
lieberdaha doğrusu
löschensilmek
löschensilmek, delete, iptal etmek
dieLuftmatratzeşişme yatak
dieMalereiboyama
dasMarzipanbadem ezmesi
mehreremuhtelif, çeşitli
dieMeldungileti, bildirim, mektup
dieMenscheitinsanlık
messenölçmek
derMietvertragkira sözleşmesi
mischenkatıştırmak
dasMittelalterorta çağ
dieMitternachtgeceyarısı
mühsamzahmetli
nachgehenpeşinden gitmek, takip etmek
naschenatıştırmak
derNervsinir
nervössinirli
dieNotaufnahmeacil servis
dieNotunterkunft,dieObdachlos
notwendiggerekli
obdachlossevsiz
ordnendüzenlemek
derPartnerschaftlichortaklık
dasPechaksilik, şanssızlık
Pechgehabtşanssızlık oldu, şansına küs
diePflegebakım
plaudern
diePolizeipolis
diePrivathaftpflichtversicherungözel zorunlu kaza sigortası
dasPublikumdinleyici, seyirci, halk
dasPublikumseyirciler, izleyiciler
derPuddingpudink
dieRandgruppeToplum dışı kalan grup
rechtzeitigdoğru zamanda, tam vaktinde
dieReihenfolgesıralama
dieReligiondin
religiösdini
rettenkurtarmak
derRingyüzük, halka
dieRosegül
derRuhestandemeklilik
RügenBaltık denizinde bir ada
sağlamakunternehmen
dieSalbemerhem
sauerekşi
dasSchachsatranç
schadenzarar vermek (dativ)
derSchadenzarar, hasar
derSchadenhergangkaza seyri
dieSchadenmeldunghasar bildirimi
schadlichzararlı
scharfkeskin, acı
schätzentahmin etmek
schiefyamuk, çarpık, eğri, hatalı
schiefgehenters gitmek
schießensilahla vurmak
schlagendövmek
schmeckentadına bakmak
derSchmerzenağrı
derSchornsteinbaca
derSchornsteinfegerbaca temizleyicisi
dieSchuldenborçlar
Schuldseinkabahati olmak
schulender
derSchutzengelkoruyucu melek
schwachzatıf
dieSchwächezayıflık
dieSchwierigkeitzorluk, güçlük, zahmet
sehenswertgörmeye değer
seimalstillsessiz ol
seitdemberi, den beri
selbständigbağımsız
sichaufregenüber...ya sinirlenmek
sichausruhendinlenmek
sichbefindenbulunmak
sichekelntiksinmek
sichentwickelngelişmek
sicherfrischentazelenmek, ferahlamak
sicherfüllenyerine gelmek, gerçekleşmek
sicherholeniyileştirmek
sichleistenizin vermek
sichumdrehendönmek
sichunterhaltensohbet etmek
sichverliebenaşık olmak
sichverliebenin...ya aşık olmak
soeinPechne şanssızlık, şanssızlığa bak
dieSorgeendişe
spannendheyecanlı
dieSpannunggerilim
speichernkaydetmek, depolamak
spendenbağışlamak
spendenbağışlamak, hibe etmek
dieSpielregeloyun kuralları
dieSpritzeşırınga
derStandpunktbakış açısı
dieStangesopa, değnek
stechenbatırmak
stechensokmak
stehendurmak
dieStelleyer
dieStellepasaj
dieSteuervergi
stillsessiz
dieStimmeses, oy
derStoffkumaş, madde
stolzgururlu
stoßenitmek
störenrahatsız etmek
dieStufekademe, tabaka, rütbe, seviye
tatsächlichaslında
tatsächlichhakikaten, gerçekten
dasTeamtakım
teilnehmenkatılmak, katkı sağlamak
dieTiefgarageyeraltı otoparkı
dieTiefkühlwaredondurulmuş gıda
toleranthoşgörülü
derTrainererkek antrenör
dieTrainerinkadın antrenör
trainiereneğitmek, egzersiz yapmak
dieTranegöz yaşı
derTreffergol, vuruş, isabet
dieTropfendamla
umbauenyeniden inşa etmek
umdrehençevirmek, döndürmek
dieUmgangsformentöre, görgü
umwerfendçok etkileyi
umziehenevden taşınmak
derUmzugevden taşınma
unabhangigbağımsız
dieUnabhängigkeitbağımsızlık
unddabu durum karşısında
unerwartetebeklenmeyen
dasUnglückşanssızlık, talihsizlik
unglücklichmutsuz
unterhaltsameğlenceli
unternehmungslustiggirişimci
derUnterrichtder
dieUntersuchungsoruşturma
unvergessenunutulmayan
dieUrsacheneden
übenpratik yapmak
überfordert
dieÜbernachtunggecelemek
überwältigendheybetli
überzeugenikna etmek
übrigensaslında, zaten, bu esnada
dieVerantwortungsorumluluk
verantwortungsvollsorumlu
verbesserniyileştirmek
verbietenyasaklamak
verbrauchentüketmek
dasVerbrechenağır suç, cinayet
derVerbrechersuçlu erkek
dieVerbrecherinsuçlu kadın
vereinbarenkararlaştırmak, ayarlamak
verfügenemretmek
vergeblichboşuna, faydasız
vergesslichunutkan
dieVergesslichkeitunutkanlık
dasVergnügenzevk
verlernenunutmak
verliebtaşık, sevdalı
verschreibenreçetesini yazmak
verschwendensaçıp savurmak
verschwiegensağduyulu
verschwindenortadan kaybolmak
derVerschwindenyok olma
dieVersichertenkartesigorta kartı
verstandlichanlaşılabilir
verständnisvollanlayışlı
versuchendenemek
dasVertrauengüven, inanç
vertrauengüvenmek, itimet etmek (dativ)
vertreibendefetmek, kovmak
derVirenschutzvirüs koruması
voraussetzenvarsaymak, farzetmek
vorbereitenhazırlamak
derVorgangsüreç
vorhabenniyetinden olmak, planlamak
vorlegensunmak
dieVorsorgeönlem
dieWaageterazi
derWahnsinncinnet, çılgınlık
dieWahrnehmungalgı
warnenikaz etmek, uyarmak
dieWascheçamaşır
weglaufenkaçmak, koşup gitmek
wegwerfenuzağa atmak
dieWeintraubeüzüm
derWettbewerbsyarışma
wiehochne kadar, ne meblağda
witzigespirili
wohlfühleniyi hissetmek
derWohlstandrefah
dieWolkebulut
wolkigbulutlu hava
yapmak,girişmekannehmen
derZeichentrickfilmçizgi film
dieZeichnungçekmece
derzerbrocheneSpiegelkırık ayna
zerreißenyırtmak, koparmak
zurückgehendönmek
zusehenseyretmek, müdahale etmemek, tanık olmak
dieZutatmalzeme, bileşen
zuverlässiggüvenilir
zwargerçi
derZweifelkuşku, şüphe, tasa
danke
 
Almanca B1 Kelime Listesi
(Türkçe Anlamları ve Artikelleri ile Birlikte)
Almanca B1 kelimeleri Türkçe anlamları ile birlikte sizler için listeledik. Bu bölümde olabildiğince A1 ve A2 kelimelerine göre eleme yapılmştır. Her kelime ile ilgili örnek cümlelerinizi cevap olarak ekleyebilir zihninizdeki bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Hem öğrenip hem öğretmek için konu altında yapacağınız yorum ve paylaşımlar oldukça önemlidir. Almanca kelime listemiz sizlerin örnek cümleleri ile birlikte cümlelerde eklenerek geliştirilmesi planlanmaktadır.

ArtikelDeutschTürkisch
abbrennentamamen yanmak, kül olmak
abnehmenkilo vermek, azaltmak
abratentavsiye etmek
dieAbsichtniyet
abwartenbeklemek
derAffemaymun
allerletztenenson
angeblichsözde, sözümona, güya
angeborenseindoğuştan
dieAngstkorku
ängstlichkorkak
ängstlicherdaha korkak
anhänglichsadık, bağlı
dieAnnahmevarsayım, farz, tahmin
anstrengendyorucu
arbeitslosişsiz
armfakir
dieArmutyoksulluk
auffallendgöze çarpan
auffälliggöz alıcı
aufführenbelirtmek, davranmak, temsil etmek
aufgeregtheyecanlı, telaşlı
aufregenheyecanlandırmak
aufregendheyecan verici
aufschreibenyazmak, not etmek
derAuftragemir, vazife
derAuftragsipariş, görev, yüküm
derAufzugasansör
ausfalleniptal olmak, çökmek, yapılmamak
dieAusgrenzungdışlama
ausleihenödünç almak
dieAusrede,-nbahane
aussetzenortaya çıkarmak
ausstattenmitile donatmak
dieAusstellungsergi
dieAusweglosigkeitumutsuzluk
auswendiglernenezberlemek
dieAuswirkungetki
dieAuszeitmola
dasBackgammontavla
beabsichtigenetwzutunyapma niyetinde olmak
dasBefindensağlık durumu
behaltenkorumak, saklamak
beißenısırmak, dişlemek
bekommenalmak
bekommenelde etmek
bemerkenfarketmek, farkına varmak
bemerkenswertdikkat çekici
dasBenehmendavranış
beneidenkıskanmak
derBesitzermal sahibi erkek
dieBesitzerinmal sahibi kadın
besorgentemin etmek,
dieBesserunggelişme
bestehenvar olmak
bestimmenbelirlemek
beugeneğmek, bükmek
bewegendhareketli
derBeweiskanıt
beweisenkanıtlamak
bezeichnengöstermek, tanımlamak
dieBeziehungilişki
bindenbağlamak
bitteracı
derBlitzşimşek
blödeaptal
derBlutdrucktansiyon
dieBranchebranş
brechenmola vermek
brechenkırmak, yarmak
brennenyanmak
dasBrettspielsatranç tahtası
dieBuchführungmuhasebe
dieBühnesahne
dasChristentumhristiyanlık
çalmakdrehen
dauerhaftdayanıklı
derDiebkapkaççı
dieUmgebungçevre
döndürmek,çevirmek
drohentehtit etmek
dieDurchblutungkan dolaşımı
derDurchschnittortalama
eherdaha
ehrgeizighırslı
ehrlichdürüstçe
einarbeiteneklemek, katmak
dieEinbrecherhırsız
eindeutigaçık, belli
einfallenaklına bişey gelmek
einnehmenalmak
dieEinsamkeityalnızlık
eintönigmonoton
einzieheneve taşınmak
einzigartigbenzersiz
derEinzugeve taşınma
engstenen dar
entdeckenkeşfetmet
enthalteniçermek
entnehmensonuç çıkarmak, alıntı yapmak
entsorgençöp toplamak
entspannendinlenmek
entwickelngeliştirmek
dieEpocheçağ
erfolgreichbaşarılı
erfüllenyerine getirmek, gerçekleştirmek
erinnernhatırlamak
erlaubenizin vermek
erlebentecrübe etmek, yaşamak
dasErlebnistecrübe, deneyim
erledigentamamlamak, bitirmek
ermutigenyüreklendirmek
erschreckenkorkmak, korkutmak
erwartenummak, beklemek
erwartetebeklenen
erwischenyakalamak
derExistenzgründer
extremradikal, aşırı,köktenci
dasFachgöz, bölme
dasFachgebietihtisas alanı
fähigyetenekli
dieFähigkeityetenek
fallendüşmek
fassungslosşaşkın
fassungslosvorFreudeseinzevkten dört köşe olmak, sevinçten şaşkına dönmek
derFeierabendiş bitiş saati
feiernkutlamak
feinzarif, şık
derFeinschmeckergurme
derFeldtarla
dasFertiggerichthazır yemek
fesselnddüşündürücü
festnehmengözaltına almak, tutuklamak
dasFettyağ
fettşişman
fleißigçalışkan
dasFreibadaçık havuz
fressenyem yemek
dieFreudehaz, hoşnutluk, memnuniyet
frischtaze
fruchtigmeyveli
dieFrustrationhüsran
derFrühaufstehersabahçı
gebildettahsilli
derGebrauchrwagenkullanılmış araba, 2. el araç
dieGeburtdoğum, soy, köken, ırk
dasGedächtnishafıza
dasGedächtnishafıza
dasGedichtşiir
gehörenzuait olmak
geistreichespirili
gelassensakince
dieGelegenheitfırsat
dasGemäldetablo, resim
gemütlichrahat
dieGemütlichkeitrahatlık
geradenochrechtzeitigtam zamanında
gerateniniçine almak
dasGeräuschses, gürültü
dasGerichtyemek
dasGerichtmahkeme
derGeschmacktat
geschmacklostatsız, lezzetsiz
dieGeselligkeitsosyallik
dieGesellschaftşirket
dasGesellschaftsspielevde oynan oyun
gestattenizin vermek
gewürtzbaharatlı
derGlaubeinanç, mezhep
glaubeninanmak, sanmak
glaubenan...ya inanmak
gleichstelleneşitlemek
gleichzeitigeş zamanlı, aynı zamanda
dasGottvertrauentevekkül, Tanrı ya güvenme
grosszügigcömert
derGrundbesitzerarazi sahibi
gutaussehendyakışıklı
haltentutmak
dieHandschriftel yazısı
haufigsık sık
derHaushaltev işleri
heimlichgizlice
herbburuk
derHergangolay, seyir, oluş şekli
herkommenburaya gelmek, ileri gelmek
herumstehenetrafından durmak
heuteAbendbu akşam
heuteNachmittagbugün öğleden sonra
hilfbereityardımsever
derHimmelAllah, gökyüzü
derHinduismushinduizm
hingehenbir yere gitmek
hinundherbir oraya bir buraya
hinundzüruckgidiş dönüş
derHofavlu, çiftlik
dieHöchstleistungmaksimum güç
höflichkibar
dasHufeisennal
dieIntoleranzhoşgörüsüzlük
derIslamislamiyet
identifizierenteşhis etmek
inderZeit zuvor
investierenyatırım yapmak
jaeherdaha ziyade
dasJahrzehnton yıl
jedesMalher seferinde
dasJudentumyahudilik
kabuletmekklauen
derKaminbaca, şömine
derKaminkehrerbaca temizleyicisi, ocak işçisi
dieKatastropheafet, yıkım, felaket
derKehrersüpürücü, süpürgeci
klarkommenmitle geçinmek
dasKleeblattdört yapraklı yonca
derKloßköfte
knappkıt, eksik, noksan
knurren(hund)hırlamak
dieKompetenzyetki
köstlichlezzetli
dieKrankschreibunghastalık izni
dasKurzzeitgedachtniskısa süreli hafıza
kümmerningilenmek, bakmak
lachenkahkaha atmak
lacherlichgülünç
lagerndepolamak
langatmiglafı uzatan
langsamyavaş
langweiligsıkıcı
lassenbırakmak
derLasterkötü huy, kusur
leidenkatlanmak
dieLeidenschafttutku
Leistungshochyüksek performans
derLernstofföğrenme matelyali
dieLeserokuyucular
derLeserokuyucu
lieberdaha doğrusu
löschensilmek
löschensilmek, delete, iptal etmek
dieLuftmatratzeşişme yatak
dieMalereiboyama
dasMarzipanbadem ezmesi
mehreremuhtelif, çeşitli
dieMeldungileti, bildirim, mektup
dieMenscheitinsanlık
messenölçmek
derMietvertragkira sözleşmesi
mischenkatıştırmak
dasMittelalterorta çağ
dieMitternachtgeceyarısı
mühsamzahmetli
nachgehenpeşinden gitmek, takip etmek
naschenatıştırmak
derNervsinir
nervössinirli
dieNotaufnahmeacil servis
dieNotunterkunft,dieObdachlos
notwendiggerekli
obdachlossevsiz
ordnendüzenlemek
derPartnerschaftlichortaklık
dasPechaksilik, şanssızlık
Pechgehabtşanssızlık oldu, şansına küs
diePflegebakım
plaudern
diePolizeipolis
diePrivathaftpflichtversicherungözel zorunlu kaza sigortası
dasPublikumdinleyici, seyirci, halk
dasPublikumseyirciler, izleyiciler
derPuddingpudink
dieRandgruppeToplum dışı kalan grup
rechtzeitigdoğru zamanda, tam vaktinde
dieReihenfolgesıralama
dieReligiondin
religiösdini
rettenkurtarmak
derRingyüzük, halka
dieRosegül
derRuhestandemeklilik
RügenBaltık denizinde bir ada
sağlamakunternehmen
dieSalbemerhem
sauerekşi
dasSchachsatranç
schadenzarar vermek (dativ)
derSchadenzarar, hasar
derSchadenhergangkaza seyri
dieSchadenmeldunghasar bildirimi
schadlichzararlı
scharfkeskin, acı
schätzentahmin etmek
schiefyamuk, çarpık, eğri, hatalı
schiefgehenters gitmek
schießensilahla vurmak
schlagendövmek
schmeckentadına bakmak
derSchmerzenağrı
derSchornsteinbaca
derSchornsteinfegerbaca temizleyicisi
dieSchuldenborçlar
Schuldseinkabahati olmak
schulender
derSchutzengelkoruyucu melek
schwachzatıf
dieSchwächezayıflık
dieSchwierigkeitzorluk, güçlük, zahmet
sehenswertgörmeye değer
seimalstillsessiz ol
seitdemberi, den beri
selbständigbağımsız
sichaufregenüber...ya sinirlenmek
sichausruhendinlenmek
sichbefindenbulunmak
sichekelntiksinmek
sichentwickelngelişmek
sicherfrischentazelenmek, ferahlamak
sicherfüllenyerine gelmek, gerçekleşmek
sicherholeniyileştirmek
sichleistenizin vermek
sichumdrehendönmek
sichunterhaltensohbet etmek
sichverliebenaşık olmak
sichverliebenin...ya aşık olmak
soeinPechne şanssızlık, şanssızlığa bak
dieSorgeendişe
spannendheyecanlı
dieSpannunggerilim
speichernkaydetmek, depolamak
spendenbağışlamak
spendenbağışlamak, hibe etmek
dieSpielregeloyun kuralları
dieSpritzeşırınga
derStandpunktbakış açısı
dieStangesopa, değnek
stechenbatırmak
stechensokmak
stehendurmak
dieStelleyer
dieStellepasaj
dieSteuervergi
stillsessiz
dieStimmeses, oy
derStoffkumaş, madde
stolzgururlu
stoßenitmek
störenrahatsız etmek
dieStufekademe, tabaka, rütbe, seviye
tatsächlichaslında
tatsächlichhakikaten, gerçekten
dasTeamtakım
teilnehmenkatılmak, katkı sağlamak
dieTiefgarageyeraltı otoparkı
dieTiefkühlwaredondurulmuş gıda
toleranthoşgörülü
derTrainererkek antrenör
dieTrainerinkadın antrenör
trainiereneğitmek, egzersiz yapmak
dieTranegöz yaşı
derTreffergol, vuruş, isabet
dieTropfendamla
umbauenyeniden inşa etmek
umdrehençevirmek, döndürmek
dieUmgangsformentöre, görgü
umwerfendçok etkileyi
umziehenevden taşınmak
derUmzugevden taşınma
unabhangigbağımsız
dieUnabhängigkeitbağımsızlık
unddabu durum karşısında
unerwartetebeklenmeyen
dasUnglückşanssızlık, talihsizlik
unglücklichmutsuz
unterhaltsameğlenceli
unternehmungslustiggirişimci
derUnterrichtder
dieUntersuchungsoruşturma
unvergessenunutulmayan
dieUrsacheneden
übenpratik yapmak
überfordert
dieÜbernachtunggecelemek
überwältigendheybetli
überzeugenikna etmek
übrigensaslında, zaten, bu esnada
dieVerantwortungsorumluluk
verantwortungsvollsorumlu
verbesserniyileştirmek
verbietenyasaklamak
verbrauchentüketmek
dasVerbrechenağır suç, cinayet
derVerbrechersuçlu erkek
dieVerbrecherinsuçlu kadın
vereinbarenkararlaştırmak, ayarlamak
verfügenemretmek
vergeblichboşuna, faydasız
vergesslichunutkan
dieVergesslichkeitunutkanlık
dasVergnügenzevk
verlernenunutmak
verliebtaşık, sevdalı
verschreibenreçetesini yazmak
verschwendensaçıp savurmak
verschwiegensağduyulu
verschwindenortadan kaybolmak
derVerschwindenyok olma
dieVersichertenkartesigorta kartı
verstandlichanlaşılabilir
verständnisvollanlayışlı
versuchendenemek
dasVertrauengüven, inanç
vertrauengüvenmek, itimet etmek (dativ)
vertreibendefetmek, kovmak
derVirenschutzvirüs koruması
voraussetzenvarsaymak, farzetmek
vorbereitenhazırlamak
derVorgangsüreç
vorhabenniyetinden olmak, planlamak
vorlegensunmak
dieVorsorgeönlem
dieWaageterazi
derWahnsinncinnet, çılgınlık
dieWahrnehmungalgı
warnenikaz etmek, uyarmak
dieWascheçamaşır
weglaufenkaçmak, koşup gitmek
wegwerfenuzağa atmak
dieWeintraubeüzüm
derWettbewerbsyarışma
wiehochne kadar, ne meblağda
witzigespirili
wohlfühleniyi hissetmek
derWohlstandrefah
dieWolkebulut
wolkigbulutlu hava
yapmak,girişmekannehmen
derZeichentrickfilmçizgi film
dieZeichnungçekmece
derzerbrocheneSpiegelkırık ayna
zerreißenyırtmak, koparmak
zurückgehendönmek
zusehenseyretmek, müdahale etmemek, tanık olmak
dieZutatmalzeme, bileşen
zuverlässiggüvenilir
zwargerçi
derZweifelkuşku, şüphe, tasa
tesekkürler