Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[A2] Sein Alan Perfekt Fiiler

A2 seviye Konu

Taşkın

Kurucu
Moderatör
Aktif Üye
Katılım
4 Ocak 2023
Mesajlar
106

Arkadaşlar bu bölümde sadece sein yardımcı fiili ile çekimlenen fiileri yazıyoruz..
Perfekt yapılırken kullanılan 2 yardımcı fiilden birisi sein fiili olduğu için bu konuyu açmak istedik.

Ekstraden sein fiiliyle yapılan geçmiş zaman fiileri ortalama 50 adet oldukları için sadece bunları ezberlemeniz sizin için faydalı olacaktır çünkü geri kalan bütün fiiler haben yardımcı fiili ile yapılıyor olacaktır.

Peki birisi haben birisi sein fiili ile neden yapılıyor ve biz bunu nasıl ayırt edeceğiz ???

  • Almanca da ki kurallara neden böyle oldu yahu diyemiyoruz. çünkü kural adamların kuralı ne yazık ki değişmiyor
  • Sein fiili ile yapılan fiiller genellikle ( A noktasından B noktasına gidenler için kullanılır ) örneğin kommen gehen
  • Diğer bir şey ise durum değişikliklerinde mesela büyümek, gelişmek, solmak, ağarmak gibi durumlarda sein kullanılır.

MastarPerfektPrateritum
ayağa kalkmak
ist aufgestandenstand auf
inmek
ist ausgestiegenstieg aus
patlamak- çatlamak
ist geborstenbarst
dönmek- bükmek
ist gebogenbog
kalmak
ist gebliebenblieb
beyazlatmak- ağartmak
ist geblichenblich
kırmak
ist gebrochenbrach
yarmak- içine girmek
ist gedrungendrang
binmek
ist eingestiegenstieg ein
korkutmak- ürkütmek
ist erschrockenerschrack
arabayla- otobüsle gitmek
ist gefahrenfuhr
düşmek
ist gefallenfiel
uçmak-uçakla gitmek
ist geflogenflog
kaçmak
ist geflohenfloh
akmak
ist geflossenfloß
mayalanmak
ist gegorengor
gelişmek büyümek ilerlemek
ist gediehengedieh
gitmek- yürümek
ist gegangenging
başarmak- başarıyla sonuçlanmak
ist gelungengelang
şifa bulmak- iyileşmek
ist genesengenas
olayın olması - olmak
ist geschehengeschah
kaymak- süzülmek
ist geglittenglitt
gelmek
ist gekommenkam
cıyaklamak- bağrınmak
ist gekrochenkroch
koşmak
ist gelaufenlief
boşa gitmek - başarısız olmak
ist mißlungenmißlang
kaynamak
ist gequollenquoll
ata binmek
ist gerittenritt
koşmak - yarışmak
ist geranntrannte
sızmak
ist geronnenrann
ayırmak boşanmak
ist geschiedenschied
gizlice sokulmak
ist geschlichenschlich
erimek
ist geschmolzenschmolz
adım atmak
ist geschrittenschritt
şişmek kabarmak
ist geschwollenschwoll
yüzmek
ist geschwommenschwamm
azalmak
ist geschwundenschwand
sallamak- savurmak
ist geschwungenschwang
eksilmek
ist gesunkensank
filizlenmek
ist gesprossensproß
atlamak - sıçramak
ist gesprungensprang
çıkmak
ist gestiegenstieg
ölmek
ist gestorbenstarb
solgunlaşmak
ist verblichenverblich
büyümek
ist gewachsenwuchs
geri çekilmek - boyun eğmek
ist gewichenwich
werdenist gewordenwurde
çekmek - sürüklemek
ist gezogenzog
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar bu bölümde sadece sein yardımcı fiili ile çekimlenen fiileri yazıyoruz..
Perfekt yapılırken kullanılan 2 yardımcı fiilden birisi sein fiili olduğu için bu konuyu açmak istedik.

Ekstraden sein fiiliyle yapılan geçmiş zaman fiileri ortalama 50 adet oldukları için sadece bunları ezberlemeniz sizin için faydalı olacaktır çünkü geri kalan bütün fiiler haben yardımcı fiili ile yapılıyor olacaktır.

Peki birisi haben birisi sein fiili ile neden yapılıyor ve biz bunu nasıl ayırt edeceğiz ???

  • Almanca da ki kurallara neden böyle oldu yahu diyemiyoruz. çünkü kural adamların kuralı ne yazık ki değişmiyor
  • Sein fiili ile yapılan fiiller genellikle ( A noktasından B noktasına gidenler için kullanılır ) örneğin kommen gehen
  • Diğer bir şey ise durum değişikliklerinde mesela büyümek, gelişmek, solmak, ağarmak gibi durumlarda sein kullanılır.

MastarPerfektPrateritum
ayağa kalkmak
ist aufgestandenstand auf
inmek
ist ausgestiegenstieg aus
patlamak- çatlamak
ist geborstenbarst
dönmek- bükmek
ist gebogenbog
kalmak
ist gebliebenblieb
beyazlatmak- ağartmak
ist geblichenblich
kırmak
ist gebrochenbrach
yarmak- içine girmek
ist gedrungendrang
binmek
ist eingestiegenstieg ein
korkutmak- ürkütmek
ist erschrockenerschrack
arabayla- otobüsle gitmek
ist gefahrenfuhr
düşmek
ist gefallenfiel
uçmak-uçakla gitmek
ist geflogenflog
kaçmak
ist geflohenfloh
akmak
ist geflossenfloß
mayalanmak
ist gegorengor
gelişmek büyümek ilerlemek
ist gediehengedieh
gitmek- yürümek
ist gegangenging
başarmak- başarıyla sonuçlanmak
ist gelungengelang
şifa bulmak- iyileşmek
ist genesengenas
olayın olması - olmak
ist geschehengeschah
kaymak- süzülmek
ist geglittenglitt
gelmek
ist gekommenkam
cıyaklamak- bağrınmak
ist gekrochenkroch
koşmak
ist gelaufenlief
boşa gitmek - başarısız olmak
ist mißlungenmißlang
kaynamak
ist gequollenquoll
ata binmek
ist gerittenritt
koşmak - yarışmak
ist geranntrannte
sızmak
ist geronnenrann
ayırmak boşanmak
ist geschiedenschied
gizlice sokulmak
ist geschlichenschlich
erimek
ist geschmolzenschmolz
adım atmak
ist geschrittenschritt
şişmek kabarmak
ist geschwollenschwoll
yüzmek
ist geschwommenschwamm
azalmak
ist geschwundenschwand
sallamak- savurmak
ist geschwungenschwang
eksilmek
ist gesunkensank
filizlenmek
ist gesprossensproß
atlamak - sıçramak
ist gesprungensprang
çıkmak
ist gestiegenstieg
ölmek
ist gestorbenstarb
solgunlaşmak
ist verblichenverblich
büyümek
ist gewachsenwuchs
geri çekilmek - boyun eğmek
ist gewichenwich
werdenist gewordenwurde
çekmek - sürüklemek
ist gezogenzog
teşekkürler
 

Benzer konular

Geri
Üst Alt