Hoşgeldiniz!

Bize kaydolarak topluluğumuzun diğer üyeleriyle tartışabilir, paylaşabilir ve özel mesaj gönderebilirsiniz.

Hemen Kayıt OL!

[B2] Almanca Goethe B2 Kelime Listesi / Wortschatz (Almancatürkçe Çevirileri Yapılmıştır)

B2 seviye konu

ahmetyusufc

Kurucu
Moderatör
Vip Üye
Çalışkan
Kursiyer
Katılım
4 Ocak 2023
Mesajlar
556

Almanca Forum.png


Almanca B2 Kelime Listesi Wortschatz (418 Kelime)
Almanca öğrenmenizde en önemli olan şeylerden biri ise kelime listesidir. Sizler için Almanca kelimeleri Türkçe anlamları ile birlikte liste halinde hazırladık. İlerleyen süreçte her kelime ile ilgili örnek cümlelerde eklenecektir. Sizlerde örnek cümleler paylaşarak hem bize destek olabilir hemde zihninizdeki kelimeleri kullanarak zihninizi tazeleyebilirsiniz. Almanca kelime listemiz Türkçe anlamları ile birlikte hazırlanmıştır ve Goethe B2 listesi baz alınarak hazırlanmıştır. Sıradan kelimeleri ezberleyebileceğiniz gibi cümle içinde kullanarak pekiştirmeniz sizler için oldukça yararlıdır. Kelimeleri seçerken bazı basit A1-A2 seviyesindeki kelimeler çıkarılmaya özen gösterilsede Goethe B2 kelime listesinde yer aldığı için liste ile pek oynanmamıştır. Almanca öğreniminizde Başarılar diliyoruz.


besprechenbir konuyu konuşmak
betrachtenbakmak, görmek, saymak
betroffenetkilenmiş
beurteilenkarar vermek, değerlendirmek
bewältigenaşmak
beweglichhareketli
beweisenkanıtlamak
bewertendeğerlendirmek
bietensunmak
bisherigşimdiye kadarki
bleiben auf derStrecke
brillieren mit etw Dbirşeyde çok iyi olmak
brüllenböğürmek
darstellencanlandırmak
Angebotteklif
Ansehensaygınlık, itibar
Asyliltica
Bettzeugnevresim
Führungszeugnissabıka, genel bilgi toplama
Lächeln über etw Akkgülümsemek
Lobövgü
Merkmalbelirti
Nickerchenkestirmek
Niveauseviye
Portemonnaiecüzdan
Rendezvousrandevu
Schicksalkader, yazgı
Umfeldçevre
Unternehmenşirket
Vorbildörnek
Weltallevren
dauerhaftdayanıklı, sağlam
demnachbuna göre
Abschlussmezuniyet
Anlassvesile, fırsat
Apfel fällt nicht weit vom Stammarmut dibine düşer
Ärgerkızgınlık
Atemzugnefes alış
Auftaktgiriş
Bedarfgereksinme
Bereichbölge, alan, saha
Bestandteilbileşen, parça
Blutspenderkan bağışlayan
Charakterzugkarakter nitelikleri
Eindruckizlenim, etki
Eindruckizlenim
Einstieggiriş
Entwurftasarı
Entzugazalmak, çekilmek
Forcheraraştırmacı
Gebärdensprachesağır, dilsiz dili
Gerechtigkeitsinnadalet anlayışı
Gesangşarkı söylemek
Hammerçekiç
Handelticaret, iş alanı
Hausratev eşyası
Kunststoffsuni madde
Misserfolgbaşarısızlık
Mülleimerçöp kutusu
Nachwuchsyeni nesil
Notausgangacil çıkış
Probanddenek
Schreibağrışma, çağrışma
Trotzinat
Umkreisçevre
Unterhaltgeçim
Vereinkurum
Verlagyayınevi
Verlaufgidiş
Verlustkayıp, zarar
Vertragkontrat
Vordergrundönplan
Vortragkonferans
Vorwurfsitem
Walzervals
Wertdeğer, kıymet
Wertewandeldeğer değişimi
Wissenschaftlerbilim adamı
Wohlstandrefah
Zerfallyıkılma
Zornöfke
Zweifel an etw dat-den şüphe,kuşku
Vorgesetzteüst
deutenyorumlamak
Absageiptal, ret cevabı
Amtsspracheresmi dil
Anforderungisteme, talep
Anleitungtalimat
Aufmerksamkeitdikkat
Augen verdrehengözlerini devirmek
Ausgrenzungdışlamak
Aussichtihtimal
Auswirkungetki
Baumwollpamuk
Befindlichkeitmental state
Beharrlichkeitsebat, inat, azim
Behördedaire, makam
Bereitschaftisteklilik
Betreuungdanışmanlık, rehberlik
Botschaftmesaj, ileti
Bühnesahne
Deckebattaniye
Dürreperiodekuraklık dönemi
Eingrenzunglokalizasyon
Einsatzbereitschaftişe isteksizlik, hazırlıksızlık
Einstellunggörüş
Einstellungtavır, tutum
Entstehungoluşum
Erntehasat, ürün
Erwerbsarbeitkazançlı iş
Fassungslosigkeitşaşkınlık
Forschungaraştırma
Fundgrubezengin kaynak
Gewaltübergriffenşiddet saldırı
Grundlagetemel, esas
Gunstfavor, grace
Herausforderungmeydan okuma
Konkurrenzrekabet
Lastyük, yükümlülük
Leistungçalışma, başarı
Leistungfähigkeityeterlik
Leistungsbereitschaftperformansa hazır olmak
Leitungyönetim
Maßnahmeönlem, tedbir
Mühezahmet, külfet
Nachhilfeözel ders
Notlageacil durum
Pflegebakım
Redewendungdeyim
Rücksichtslosigkeitsaygısızlık
Sachbeschädigungmülke zarar vermek
Sägetestere
Scheuçekingenlik
Schrankeengel, bariyer
Schwächezayıflık
Selbstbeherrchungserinkanlılık
Spannunggerilim
Spendebağış
Stellenausschreibungaçık kadro ilanı
Stimmeses, oy
Sturheitdikkafalılık
Suchtdüşkünlük, bağımlılık
Suchtkrankheitbağımlılık hastalığı
Unentschlossenheitkararsızlık
Unstimmigkeitenuyuşmazlık
Untersuchungaraştırmak
Unzufriedenheithoşnutsuzluk
Ursacheneden
Vereinbarkeituygunluk
Verhandlunggörüşme, tartışma
Verhandlunggörüşme
Verschwendungsavurganlık
Verständigunghaberleşme, anlaşma
Verwirrungkafa karışıklığı
Weichen stellen fürbirine ayarlamak
Wicklunggelişim
Wut auf etw Akkbirşeye öfke, kızgınlık
Zielstreibigkeitazim
Zugabeek, katkı
Zuneigungeğilim
Zusammensetzungbileşim
dösenuyuklamak
dreckigkirli
Druck ausübenbaskı yapmak
durchführenyürütmek, uygulamak
eherdaha erken, daha önce
eilighızlı
ein Dach über dem Kopf habenkafasının üstünde çatısı olmak
ein Tor gefallengol
einbringen inrol oynamak
eine Aufgabe übernehmenbir görevi üstlenmek
eine Familie gründenaile başlatmak
eine Tendenz zeigeneğilim göstermek
eine Wut bekommenöfkelenmek
eine Wut habenöfkeli olmak
einfallenaklına gelmek
eingehen aufyanaşmak
eingeschränktes Halteverbotbekleme yasağı
einheitlichtek tip, birlikte
einleitenhazırlamak
einreden auf jemandenbirisiyle konuşmak
einschätzendeğer biçmek
einsehengörmek
einwerfenatmak
entdeckenkeşfetmek
entfallenkaldırılmak, çıkarılmak
entgegnencevaplamak
entlassenişten çıkarmak
entschlüsselndeşifre etmek
entwickelngeliştirmek
erforschenaraştırmak, incelemek
ergänzentamamlamak
erhaltenenkorunmuş
erklärenaçıklamak
erlerneniyice öğrenmek
erregenheyecanlandırmak
ertragendayanmak
erwerbenkazanmak
erwiderncevap vermek, karşılık vermek
erwischen bei
yakalamak​
erzählenanlatmak
erzeugenyol açmak
etw/jmd aus dem Weg gehenkaçınmak
etwas auf dielange Bank schieben
etwas im Griff habenkontrol altında
Fehler eingestehenhatalarını kabul etmek
fördernteşvik etmek
führendeileri gelen, önemli
ganzheitlichebütünsel
geeignetelverişli, uygun
gefährdentehlikeye sokmak
geheimnisvollesrarengiz
gelingenbaşarıyla sonuçlanmak
genügendyeterli, yetecek kadar
glaubwürdiggüvenilir
gleichsetzeneşit kılmak
größe zeigenbüyüklük göstermek
grundlegendtemel
gründlichözenle
häufigsık
hauptsächlichbaşlıca
heimlichgizli, saklı
heranführen anbiri(si)ni bş-e alıştırmak, ısındırmak
hervorragendolağanüstü
hinausdışarıya
hinauszögernertelemek
hinhörendinlemek
hinnehmenkabullenmek
hinzufügeneklemek
hitzigkızgın, ateşli
hochnäsigburnu büyük
hofierenövmek
ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifengülümsememi bastıramadım
im Lauf der Zeitmesai sırasında
im Zusammenhang mit etwas stehenile ilişkisi/bağlantısı olmak
in derLage sein
in Gefahr seintehlikede olmak
intaktsağlam
jemanden an den Lİppen hängenağzından çıkan her kelimeyi dinlemek
jemanden fest anstellenkalıcı olarak işe alınmak
jemanden in die Schranken weisenbirini yerine koymak
jemanden um Verzeihung bittenbirisinden özür dilemek
kinderfeindlichanti kinder
kinderleichtçok kolay
klappenyolunda gitmek
klatschenalkışlamak
Konflikte lösenanlaşmazlıkları çözmek
konkretsomut
konzipierentasarlamak, geliştirmek
Kritik austeileneleştirmek
Kritik einsteckeneleştirilmek
Kritik üben aneleştirmek
langfristiguzun vadeli
längstçoktan beri
lautenolmak, şöyle olmak
leiden anacı çekmek
lockergevşek
lukrativkarlı
mangeln aneksik olmak
meidenkaçınmak
mir fällt nichts einaklıma bir fikir gelmiyor
momentangeçici, şuanki
nach klingento sound like
nachgebenboyun eğmek
nachweisenkanıtlamak,ispat etmek
nahegelegenyakın
nebenanbitişikte
nichtssagendönemsiz, boş
Obgleichobwohl
plattdüz, yassı
ratsamtavsiye edilir, yerinde
Rechtfertigunghaklı çıkama
reinigentemizlemek
Rücksicht nehmensaygı göstermek
Rücksicht nehmen aufdikkat etmek
sachlichobjektif
schätzendeğer biçmek
scheinenışıldamak, parıldamak
schimpfenküfretmek
schreienbağırmak
schrumpfenbüzülmek
schüchternutangaç
schwindelnyalan söylemek, dolandırmak
sein Wissen an jemanden weitergebenbilgilerini aktarmak
sich an dieArbeit machen
sich an dieRegeln halten
sich aufhalten mitile oyalanmak
sich ausprechen mitdertleşmek
sich die Langeweile vertreibencan sıkıntısını uzaklaştır
sich die Zukunft verbauengeleceği inşa etmek
sich durchkämpfenmücadeleyle elde etmek
sich eignen füryaramak
sich einen Vorteil verschaffenbir avantajı kullanmak
sich entsetzen überdehşet, korku
sich erholendinlenmek
sich erkundigenbilgi almak
sich etwas anhörendinlemek
sich herumschlagen mitile uğraşıp durmak
sich im Job aufreibenişte yıpranmak
sich lustig machen überdalga geçmek
sich tröstenteselli bulmak
sich wälzenyuvarlanmak
Sinn und Zweck von etwasanlam ve amacı
souveränbağımsız
Spuren hinterlasseniz bırakmak
spürenfarkına varmak
ständigdevamlı
staunen überhayret etmek
stehlençalmak
stotternkekelemek
störenrahatını bozmak
Stress-Situationen bewältigenstres durumlarını idare etmek
süchtigbağımlı
tobenkudurmak
Türen knallenkapıları çarpmak
um Verzeihung bittenözür dilemek
umfangreichgeniş kapsamlı
umrundenyörüngesinde dolanmak
unter Druck stehenbaskı altında olmak
unterdrückenbastırmak
unverzichtbarvazgeçilmez
überfordernfazla yüklenmek, fazla zorlamak
überlassenbırakmak, devretmek
Überlassen Sie es mir!o işi bana bırakın
überlebenswichtigyaşayabilmek için önemli
überlegenhakkında düşünmek, ölçüp biçmek
übernehmendevralmak, üstlenmek
übersichtlichaçık
übertreibenabartmak
verankernsağlama almak
verarbeitenişlemek
verdrängenunutmaya çalışmak
verlagernyerini değiştirmek
verlässlichgüvenilebilir
vermittelnaracılık etmek, ayarlamak
verneinenhayır demek
vernichtenyok etmek
vernünftigakıllı
verpennenbirşeyi uyuyarak kaçırmak
verratenele vermek, ihanet etmek
verschärfenşiddetlendirmek
verschlafenbirşeyi uyuyarak kaçırmak
verschweigen etw Datgizlemek, saklamak, belli etmemek
vershiebenertelemek
versprechensöz vermek, vadetmek
versprechensöz vermek
vertiefenderinleştirmek
verweigernreddetmek
verwöhnenşımartmak
verwunderlichşaşırtıcı
vielfältigçeşitli, çok
voraussichtlichbeklenir, olası
vorkommenbulunmak
wahr
DOĞRU​
wahrnehmenalgılamak, idrak etmek
wegräumenortadan kaldırmak
weichenbırakmak
weisengöstermek
werben für etw akkreklamını yapmak
werfenatmak
wesentlichtemel, başlıca
wie ausgewechselt seinyeniden doğmak
Wissenscaft abbauendemonte etmek
wünschenswertistenen, arzu edilen
zahlreichsayısız
zeichnençizmek
zornig sein auf etw akkbirşeye kızgın olmak
zugleichaynı zamanda
zuhörendinlemek
zurückhaltendçekingen
zustimmenaynı fikirde olmak
zwei linke Hände habenbeceriksiz olmak
zwingen zuden başka yöne çevirmek
 
Son düzenleme:
Teşekkürler. Türkçe karşılıkları çok iyi seçilmiş. Özellikle sınav öncesi çalışılabilir.
 

Benzer konular

Geri
Üst Alt