übung

  1. ahmetyusufc

    [A2] Almanca Komperativ-Süperlativ Karşılaştırmalı Anlatım

    Almanca'da Komparativ ve Süperlativ Yapıları Almanca'da, iki şeyi karşılaştırmak için "komparativ" adı verilen bir yapı kullanılır. Üç veya daha fazla şey arasında bir karşılaştırma yapmak için ise "süperlativ" yapısı kullanılır. Hem komparativ hem de süperlativ yapısı, sıfatların ve zarfların...