Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

sitzen

  1. Taşkın

    [A1] Edatlar(Prepozi̇ti̇ons) Yer - Yön

    Edatlar Edat nedir ???? Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelime gruplarıyla birleşerek farklı ve yeni anlamlar kazanan, yeni sözcüklerle birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat (ilgeç) denir. Almanca da edatların; akkusativ, dativ ve genetiv...
Geri
Üst Alt