Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

schreiben form ornekleri

  1. Taşkın

    [A2] Form Örnekleri

    Bu bölümde sizden bir metin ve metininin yanında tablo olacak sizden bu tabloyu doldurmanızı isteyecekler burada önemli olan okuduğunuzu anlama ve kelime bilgisidir. Kelime bilginiz Yoksa dolduramazsanız [
Geri
Üst Alt