Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

ösd prüfung b1

  1. Taşkın

    [B1] B1 Sprechen Gemeinsam Planen Präsentatıon

    B1 SPRECHEN Arkadaşlar bu bölüm 4 e ayrılmaktadır. 1. Kısımda hocanız size vorstellung için sorular soracak ya da kendinizi tanıtmanızı isteyecektir. 2. Kısımda siz partneriniz ile birlikte gemeinsamplanen yapacaksınız 3. Kısımda bir Präsentation hazırlayıp sunmanızı isteyecekler 4. Kısımda bu...
Geri
Üst Alt