können könnten farkı

  1. ahmetyusufc

    [A1] Dilek Kipleri Könnten & Sollten Ve Modelverblerden Farkları

    Dilek Kipleri Sollten & Könnten (Können-Könnten farkı, Sollen-Sollten farkı) Bu dilek kipleri modelverb olan sollen ve können ile benzerliğinden dolayı karıtırılmaktadır. Ancak bunlar her ne kadar benzer olsada könnten ve sollten kullanım olarak çok farklı anlamlar ifade etmektedir. Bildiğiniz...