Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

futur 1

  1. Taşkın

    [B1] Gelecek Zaman Futur1

    Futur 1 Gelecek Zaman Bildiğmiz üzere almanca da da gelecek zaman vardır. Ve b1 konuları içerisinde ki en basit konu budur. Almanca da gelecek zaman werden yardımcı fiili ile birlikte yapılır Werden nedir ? Türkçede ki ecek acak kipinin Almanca versiyonudur Peki Almanca da gelecek zaman nasıl...
Geri
Üst Alt