durch bis gegen

  1. Taşkın

    [A2] Edatlar Akkusativ-Dativ-Genetiv

    Edatlar Akkusativ-Dativ-Genetiv Edat nedir ???? Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelime gruplarıyla birleşerek farklı ve yeni anlamlar kazanan, yeni sözcüklerle birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat (ilgeç) denir. Almanca da edatların...