Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

b1 çalışma grubu

  1. B1 Çalışma Grubu

    B1 Çalışma Grubu

    Bu bölümde b2 sınavlarında çıkmış sorular linksiz olarak yayınlanacaktır. Buradakitüm içerikler hakkında çalışmalarınızı paylaşabilir. Sizler gibi B2 sınavlarına girecek olanlarla birlikte çalışabilirsiniz.
Geri
Üst Alt