adejktive

  1. Taşkın

    [A2] Sıfatlar (Adjektive Komperatıve Superlatıve)

    ADJEKTİVE (Sıfat) Almanca sıfatlar konusunu anlamak için öncelikle Türkçe de sıfatın anlamını bilmemiz gerekir. Sıfat, kısaca ismi nitelendiren kelimelerdir. Örneğin; Güzel ev, çirkin ördek Almancada sıfatlar 3 halde bulunurlar. Bunlar Positiv, Komperativ ve Süperlativ POSITIV *Sıfatın...